Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

ALERTE.MD într-o versiune îmbunătăţită, cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova

În urma unui concurs granturi pentru promovarea transparenţei actului de guvernare cu utilizarea instrumentelor TIC, Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova a sprijinit elaborarea unei versiuni îmbunătăţite a portalului www.alerte.md.

În cadrul proiectului, compania MediaPoint, care gestionează platforma, dezvoltat site-ul pentru ca acesta să fie mai comod în utilizare atât pentru cetăţeni, cât şi pentru funcţionarii din Primărie, responsabili de rezolvarea problemelor.

Noua versiune conţine:

  • Câte un panou de administrare pentru fiecare direcţie a Primăriei responsabilă de o anumită categorie de probleme de pe site.
  • Statistica în cifre/procente a problemelor raportate şi celor soluţionate.
  • Patru tipuri de rapoarte marcate pe site ca cercuri prin culorile:

a) violet (sugestii ale cetăţenilor)
b) roşu (probleme actuale care au fost raportate şi acceptate pe site)
c) albastru (probleme în aşteptare, care nu pot fi soluţionate în termen scurt)
d) verde (probleme soluţionate)

  • Un panou personal pentru Primar, unde acesta poate compara direcţiile, vedea numărul de probleme soluţionate pe fiecare categorie în parte şi alte elemente, pentru a verifica mai uşor activitatea fiecărei direcţii din cadrul Primăriei.
  • Informaţii financiare cu bugetele fiecărei direcşii şi cheltuieli pentru activităţi concrete. Acestea pot fi vizualizate într-o formă interactivă.
  • Până în prezent, pe www.alerte.md au fost raportate 923 probleme. Dintre acestea au fost soluţionate 357 (38,68%), probleme actuale – 531, probleme în aşteptare – 34. De asemenea, au fost plasate 69 sugestii. Cele mai multe rapoarte ţin de Drumuri (340) urmate de Clădiri (144), Iluminare publică (120), Deşeuri (100). Cel mai activ sector este Botanica cu 244 rapoarte postate, urmat de sectorul Rîşcani cu 200, şi Centru cu 199 rapoarte.

Platforma www.alerte.md a fost lansată în luna februarie 2011, cu scopul de a colecta problemele venite de la cetăţeni pe platforma on-line a proiectului, iar acestea, ulterior, să fie soluţionate de către respnsabilii din Primărie. În septembrie 2011, proiectul a fost propus Primăriei Chişinău ca o metodă oficială care vine să înlocuiască sistemul actual de depunere a petiţiilor. Primăria mun. Chişinău a acceptat proiectul, iar la începutul anului 2012 a semnat un memorandum de colaborare cu Organizaţia MediaPoint. În urma memorandumului, funcţionarii Primăriei au participat la o serie de traininguri, unde au învăţat cum să utilizeze platforma.