Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Serviciul social „Respiro” a fost lansat în raionul Orhei

Un nou serviciu social destinat persoanelor cu dizabilităţi - ”Respiro” - a fost lansat astăzi în raionul Orhei. Acest serviciu este amplasat în satul Peresecina din raionul Orhei şi a fost instituit în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, cu sprijinul Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, susţinut de Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi Fundaţia Soros-Moldova.

Serviciul social „Respiro” oferă suport părinţilor, rudelor şi altor persoane care îngrijesc de copii şi adulţi cu dizabilităţi severe şi are drept scop prevenirea plasării persoanelor cu dizabilităţi în instituţii rezidenţiale. Cu toate că majoritatea familiilor nu consideră o povară să acorde grijă şi suport celor dragi, deseori le este greu să facă faţă presiunilor fizice, economice şi emoţionale. „Respiro” preia temporar îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi severe, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. O familie poate beneficia de serviciul ”Respiro” până la 30 de zile pe an.

Persoanele plasate în serviciu beneficiază de cazare, alimentare, îngrijire şi alte servicii, în funcţie de nevoile individuale (asistenţă socială, asistenţă psiho-pedagogică, asistenţă medicală etc.). În serviciu sunt plasate maximum patru persoane concomitent. De asemenea, părinţii şi îngrijitorii persoanelor plasate în serviciu pot beneficia de consiliere psiho-socială şi sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de criză. Serviciul Respiro este gratuit, deci beneficiarii, familiile lor nu suportă costurile de întreţinere în serviciu.

Pentru a beneficia de serviciu, persoanele interesate trebuie să depună o cerere însoţită de un set de acte către asistentul social comunitar sau către Direcţia / Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie Familiei din raion. Lista de acte necesare poate fi solicitată de la asistentul social din comunitate.

Până în prezent, de serviciul ”Respiro” au beneficiat 17 familii din raionul Orhei. Multe dintre familii au solicitat repetat serviciul ”Respiro”, fapt care denotă calitatea şi eficienţa acestuia. Totodată, spre deosebire de alte servicii sociale existente, ”Respiro” necesită costuri mult mai mici.

Serviciul social „Respiro” activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor minime de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern prin Hotărârea Nr. 413 din 14.06.2012. Serviciul social ”Respiro” este susţinut şi promovat în toate raioanele din Republica Moldova.

Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de KHSIMA în parteneriat cu MMPSF, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.