Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Serviciul social Casă Comunitară a fost lansat şi în raionul Ialoveni

Serviciul de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi Casă Comunitară a fost lansat astăzi în satul Hansca, raionul Ialoveni. Acest serviciu a fost constituit în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion, cu sprijinul Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”.

Casa Comunitară este un serviciu alternativ celui rezidenţial, care oferă persoanelor cu dizabilităţi severe acces la toate serviciile comunitare şi, respectiv, o calitate a vieţii mult mai înaltă. În acest serviciu sunt plasaţi adulţii şi copiii cu dizabilităţi mintale, care necesită protecţie, îngrijire şi suport specializat continuu. Astfel, în fiecare Casă activează câte o echipă de suport, formată din director, lucrători sociali, asistent medical şi bucătăreasă.

În Casa Comunitară Hansca locuiesc şase băieţi, dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale Orhei. Ei au fost plasaţi în serviciu din luna iunie a anului curent şi deja înregistrează progrese în dezvoltare.

Mihai a făcut repede cunoştinţă cu toţi vecinii şi declară că vrea să se facă preot, fiindcă îi place la biserică. El este cel care întâmpină de obicei oaspeţii la poartă şi, dacă i-au plăcut, merge să-i petreacă atunci când pleacă şi le dăruieşte flori confecţionate de el. Le ascunde galant la spate şi apoi le înmânează cu un gest teatral. Foarte responsabil, Mihai se implică în munca prin casă şi gospodărie.

”A fost o dată ca-n poveşti, / A fost ca niciodată…”, recită Sergiu – cel mai poetic şi meditativ dintre toţi băieţii din casă. Doar dacă îi inspiri încredere, îţi recită poezii cu voce tare, iar apoi aşteaptă laude. A învăţat de curând să meargă în genunchi, însă necesită o operaţie care îl va ajuta să meargă în picioare.

Victor e tot numai lumină şi zâmbet până la urechi. E foarte comunicativ, deschis spre tot ce e nou, are încredere în toţi şi te ajută cu mare plăcere. Pronunţă doar vocale, dar are o mimică şi nişte gesturi foarte expresive, astfel încât e foarte uşor de înţeles ce spune. E singurul dintre băieţi care a fost la şcoală şi povesteşte entuziasmat cum a ridicat mâna şi a scris cu creta pe tablă.

Andrei a învăţat să numere şi îi place să coloreze. Andrei este cântăreţul casei, ştie o sumedenie de cântece şi în limba română, şi în limba rusă. El este mereu vesel şi dornic de comunicare.

”Mâine vii?” – întreabă Ionuţ, cel care a înregistrat cele mai mari progrese dintre toţi. A început să-şi ţină capul fără suport şi încearcă să se ridice de la jumătate. A devenit activ, îşi exteriorizează emoţiile, pronunţă mai multe cuvinte şi îi place să fie în centrul atenţiei.

Ion – un alt Ion, a devenit mai sociabil, stabileşte contactul vizual, se implică în activităţile de grup şi chiar a început să cânte.

Comunitatea se implică şi ea în viaţa băieţilor: copiii din sat vin şi se joacă împreună cu ei, pădurarul i-a dus la pădure, merg la biserică, doamna primar le face vizite şi le aduce cadouri.

Serviciul social Casa Comunitară activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern în 2010. Fiecare Casă Comunitară este creată în baza unui design social, care este elaborat reieşind din necesităţile beneficiarilor. Beneficiarii sunt plasaţi în serviciu în baza Avizului Comisiei privind protecţia copilului aflat în dificultate şi a deciziei Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat în parteneriat cu MMPSF, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.