Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatul concursului de granturi pentru promovarea transparenţei și responsabilizării guvernării cu utilizarea instrumentelor TIC ediția 2012

În rezultatul concursului de granturi pentru promovarea transparenţei și responsabilizării guvernării cu utilizarea instrumentelor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC), ediția 2012, lansat în cadrul Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Programul Informațional OSF-Budapesta, au fost finanțate următoarele proiecte:
 
1.Bugetul public pe înțelesul cetățenilor.
Beneficiar: Centrul analitic ”Expert-Grup”
Valoarea contractului de grant: 22,864 dolari SUA
Decizia Senatului Fundației Soros-Moldova  din 30.10.2012
 
2. Responsabilizarea traficului rutier prin participarea civică.
Beneficiar: Centrul de Asistență pentru Autoritățile Publice (CAAP)
Valoarea contractului de grant: 19,155 dolari SUA

Decizia Senatului Fundației Soros-Moldova din 28.11.2012