Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Scenarii posibile privind asigurarea cu preparate ARV din surse publice pentru anii 2014 - 2016, analiză

În Republica Moldova, tratamentul antiretroviral (TARV) pentru HIV/SIDA este finanţat exclusiv din sursele Fondului Global. Aceste surse sunt suficiente pentru a acoperi necesităţile TARV până la finele anului 2014 păstrând, în acelaşi timp, un deficit pentru circa 650 pacienţi noi care sunt planificaţi să iniţieze tratamentul pe parcursul anului 2014. În urma activităţilor de pledoarie ale unor organizaţii ale societăţii civile pentru asigurarea finanţării tratamentului după epuizarea resurselor Fondului Global, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor au comunicat în mai multe rânduri că pentru anul 2014 se preconizează alocarea din Bugetul de stat a 48,23 milioane lei, iar pentru anul 2015 – 55,2 milioane lei pentru Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală. Nu există date disponibile public privind modul cum au fost estimate necesităţile financiare pentru finanţarea TARV pentru anii 2014 - 2015 şi dacă sursele planificate acoperă necesităţile reale. De asemenea, varianta revăzută a Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011 - 2015 deocamdată nu a fost aprobată şi nu are prevăzute creşteri
substanţiale de buget.

Sunt câteva dintre constatările analizei "Asigurarea cu preparate ARV din surse publice pentru anii 2014 - 2016: scenarii posibile", elaborate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) în cadrul proiectului "Monitorul Sănătăţii", susţinut financiar de Programul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Conform calculelor efectuate de Centrul PAS în baza estimărilor numărului de pacienţi şi a distribuţiei lor conform schemelor efectuate şi în baza preţurilor de achiziţie pentru anul 2012, ar fi necesar un buget total de peste 145 mii dolari SUA pentru acoperirea necesităţilor pacienţilor noi pentru anul 2014, de peste 1 milion şi jumătate de dolari SUA pentru 2015 şi de peste 1,7 milioane dolari SUA pentru anul 2016 doar pentru achiziţionarea preparatelor ARV pentru toţi adulţii. Pentru TARV pentru copii, în baza schemelor şi preţurilor curente din 2012, ar fi necesari circa 48 mii dolari SUA pentru anul 2014, circa 62 mii dolari SUA pentru 2015 şi circa 94 mii dolari SUA pentru anul 2016. Acesta ar fi bugetul estimat în baza preţurilor obţinute de către IP UCIMP RSS prin mecanisme de procurare de la agenţi internaţionali „low-cost”, care oferă preţuri avantajoase.

Autorii analizei estimează că bugetul pentru TARV al Republicii Moldova ar putea depăşi de la 15 până la 25 ori pe cel curent, dacă va fi utilizat mecanismul actual standard pentru achiziţii publice şi preţuri de referinţă externe, şi fără a avea mecanisme mai flexibile de negociere a preţurilor de referinţă sau diversificarea metodelor de achiziţii. Analiza centrului PAS arată că preţurile din catalogurile de înregistrare în 5 ţări de referinţă (România, Bulgaria, Grecia, Croaţia şi Slovacia) depăşesc în medie de la 15 până la 67 ori preţul de achiziţie a aceloraşi medicamente cu denumiri comune internaţionale (DCI) prin mecanismele curente pentru granturile Fondului Global din Republica Moldova. Utilizarea preţurilor de referinţă prezintă o motivaţie pentru firmele producătoare să mărească preţul înregistrat ca să corespundă celor din ţările de referinţă, chiar dacă ar putea oferi un alt preţ în cadrul negocierii.

În prezent, sursele preconizate de către Ministerul Sănătăţii din Moldova pentru anii 2014 - 2015 par a fi suficiente, dacă procurările vor fi făcute la preţurile curente din sursele Fondului Global. Dacă preţurile de la licitaţie vor depăşi estimările actuale de câteva ori, atunci resursele preconizate se pot dovedi a fi insuficiente pentru anul 2015. În acelaşi timp, pentru a fi posibil de procurat medicamente ARV din surse publice în 2014, Ministerul Sănătăţii trebuie să iniţieze o serie de politici publice care să permită anunţarea licitaţiei în vara anului 2013. Mai mult, Ministerul Sănătăţii trebuie deja să decidă asupra
mecanismului de procurare, iar firmele producătoare de preparate ARV generice trebuie să înregistreze până la momentul achiziţiei toate medicamentele în ţară (în decembrie 2012 erau înregistrate doar 9 din 25 medicamente care trebuie să fie procurate).

Terapia antiretrovirală (TARV) constă din combinarea a cel puţin trei preparate antiretrovirale care suprimă replicarea virusului şi stopează progresarea maladiei. Aceste trei preparate combinate trebuie administrate zilnic pe parcursul întregii vieţi. La întreruperea tratamentului, maladia începe iarăşi să progreseze. Dacă preparatele nu sunt administrate continuu şi în doze optimale, poate apărea rezistenţa virusului la unul sau mai multe preparate şi atunci trebuie administrate scheme alternative.