Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Concurs de selectare a unui formator specializat în advocacy

 26 septembrie 2013

În cadrul proiectului „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", Acord de sub-grant nr. 02-SR-T/SSF/2010 din 10.01.2013, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-T-PAS, urmează a fi organizat un curs de instruire cu tematica "Advocacy şi mobilizarea comunităţii în controlul TB".

Scopul cursului este de a instrui reprezentanţii ONG-urilor care beneficiază de granturi în cadrul Programului Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova în domeniul advocacy şi mobilizării comunităţii în controlul tuberculozei în Republica Moldova.

Cursul de instruire, cu o durată de 2 zile, pentru circa 20 persoane, va fi organizat în perioada 01-20 noiembrie 2013 (data exactă urmează a fi stabilită de comun cu formatorul care va fi contractat). Limba de instruire va fi limba română.

Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în advocacy.

Obiectul concursului:

În urma concursului, va fi selectată o persoană fizică, rezidentă a Republicii Moldova, care va presta servicii de consultanţă, şi anume de formator specializat în advocacy şi mobilizării comunităţii în controlul tuberculozei în Republica Moldova. [Detalii anunț și ToR]

Termenul limită de prezentare a dosarelor pentru participarea la concurs  – 03 octombrie 2013, ora 13.00.

Modalitatea de participare la concurs:

Persoanele interesate pot trimite dosarele complete la adresa de e-mail: shangan@soros.md până la data de 03 octombrie 2013, ora 13.00, cu menţiunea „Formator specializat în advocacy (TB). Programul Sănătate Publică”. De asemenea, dosarele pot fi depuse, în plicuri la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32, cu aceeaşi menţiune.

Pentru informaţii suplimentare:

Svetlana Hangan, Director de Proiect, Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor

tel: (373 22) 27 00 31; fax: (373 22) 27 05 07; E-mail: shangan@soros.md