Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Provocările parcursului european: experiența Balcanilor de Vest și a țărilor Parteneriatului Estic

În perioada 18-21 noiembrie a.c., se desfăşoară vizita de studiu în Moldova a unui grup de experţi din Serbia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Ucraina în cadrul proiectului Provocările parcursului european: experiența Balcanilor de Vest și a țărilor Parteneriatului Estic, organizat de Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul din Moldova în parteneriat cu Centrul pentru Studii Europene Aplicate din Serbia. Acest proiect este implementat cu susţinerea financiară a Programului Est Est Fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova și al Fundației pentru o Societate Deschisă din Serbia.

Proiectul a demarat în luna octombrie a.c. prin organizarea vizitei de studiu în Serbia a unui grup de reprezentanți ai societății civile și experţi din Moldova. Aceştia au avut o serie de întruniri cu factorii de decizie, experţii şi reprezentanţii ONG-urilor din Serbia, având astfel posibilitatea de a lua cunoştinţă de experienţa sârbă în domeniul anticorupție, implementarea reformei în domeniul justiției, pentru a înțelege mai bine provocările întâmpinate de Serbia în procesul de aderare la UE.

Vizita de studiu în Moldova a experţilor din Serbia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Ucraina va include o serie de întrevederi cu reprezentanţii autorităţilor centrale, reprezentanții ONG-urilor de profil şi experţii în domeniu, pentru a se familiariza cu politicile promovate de Moldova în domeniul anticorupție, asigurarea transparenței actului de guvernare și modalitățile de implicare a societății civile în monitorizarea procesului de implementare a reformelor și a angajamentelor asumate de Moldova în drumul spre UE.

Vizita se va încheia cu o masă rotundă, care se va desfăşura în Sala de Conferinţe de la IDIS Viitorul, în data de 21 noiembrie, începând cu ora 09.00. La eveniment sunt invitate să participe autoritățile publice centrale, factorii de decizie de la instituțiile responsabile pentru prevenirea și combaterea corupției, reprezentanţii ONG-urilor de profil, precum şi experţii din domeniu.

Pentru detalii, Vă rugăm să contactaţi pe Veaceslav Berbeca, director de proiect, la adresa de e-mail: berbecaveaceslav@gmail.com