Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

În atenția posturilor TV cu audiență națională

Fundația Soros-Moldova planifică să selecteze circa 2-4 posturi TV cu audiență națională, profil generalist, pentru difuzarea unui spot social cu durata de 50 sec, în prime time. Spotul descrie activitatea parajuriștilor care activează în cadrul proiectului „Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari”, implementat cu suportul financiar al Suediei.

Companile interesate să participe la concurs sunt invitate să prezinte ofertele prin e-mail la adresa dmarian@soros.md sau să le depună personal la sediul Fundației, str. Bulgară 32, Chișinău, până luni, 02 decembrie 2013, ora 18:00. Ofertele trebuie sa includa planul de difuzare. Persoană de contact: Diana Marian, Coordonator de proiect, tel. 022 27 00 31, e-mail: dmarian@soros.md.