Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar

La data de 6 decembrie, la sediul Fundației Soros-Moldova a fost prezentat Studiul sociologic “Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar”. Acesta a fost realizat de Institutul de Politici Publice şi Compania Sociologică CBS-AXA, sub îndrumarea metodologică a Ministerului Educaţiei şi cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

Metodologia studiului a inclus metode calitative şi cantitative: sondaje de opinie în rîndul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice; discuţii în grup cu părinţii, elevii claselor a 12-a şi cadrele didactice; interviuri aprofundate cu experţii; fişe completate de directorii instituţiilor de învăţămînt. Studiul cantitativ este reprezentativ la nivel naţional, marja de eroare fiind de 3%.
 
Conform metodologiei, plăţile formale includ sumele plătite în mod oficial de către părinţi pentru manuale (inclusiv plata pentru arendă), cărţi şi caiete suplimentare, rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru şcoală, transportul şcolar, luarea mesei la şcoală, unele activităţi extracurriculare (cercuri de interese, grupe sportive). Estimările arată că plăţile formale au constituit în anul 2012 cca 1431 mil lei, în scădere cu 3,2% faţă de anul 2006.
 
Plăţile neformale includ sumele plătite neoficial de către părinţi, cele mai frecvente fiind pentru lecţiile particulare, reparaţiile în şcoală / clasă, încălzirea (asistenţa tehnică / reparaţie) în şcoală, lecţii suplimentare (în grup), cadouri pentru cadrele didactice, note mai bune, activități şcolare, examene, înmînarea diplomei, paza şcolară, plăţi în comitetul părintesc. Estimările arată că plăţile nonformale au constituit în anul 2012 cca 287,5 mil lei, în creştere cu 34,7% faţă de anul 2006.
 
Circa 40,2% din părinţi au declarat că ei plătesc pentru că ceilalți plătesc; circa 15,1% din părinţi consideră că plăţile făcute de ei îmbunătățesc condiţiile fizice din şcoală şi doar 6,4% din părinţi consideră că aceste plăţi contribuie la îmbunătăţirea calităţii studiilor. În procesul de colectare a datelor au fost identificate mai multe instituții de învățămînt în care colectarea și gestionarea banilor se face în mod transparent, prin intermediul asociațiilor de părinți.
 
Totodată, în cadrul evenimentului a fost prezentat Proiectul „Tinerii pentru transparență în educație”, lansat de PNUD-Moldova, care vine să susțină Ministerul Educației în implementarea recomandărilor Studiului sociologic. Proiectul prevede implicarea elevilor și tinerilor din 20 de localități din Republica Moldova în identificarea unor soluții inovative pentru asigurarea transparenței procesului educațional în școli.
 
Studiul poate fi descarcat aici.