Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert în vederea actualizării conținutului portalului www.parajurist.md

În urma concursului, va fi selectat un expert în domeniul juridic, a cărui sarcină principală va consta în actualizarea conținutului portalului www.parajurist.md, elaborat în cadrul Proiectului.

Toate detaliile despre concurs sunt descrise în termenii de referință, disponibili aici.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită dosarele complete care vor conţine:

• scrisoarea de intenţie, care va fi bazată pe argumente din care s-ar putea deduce experiența, viziunea și motivaţia autentică a candidaţilor de a realiza sarcinile propuse. Candidaţii vor indica în scrisoare domeniile de drept în care sunt specializaţi.

• CV-ul, cu specificarea clară a domeniului/domeniilor de expertiză și a experienței relevante sarcinilor vizate.

Documentele solicitate vor fi transmise prin e-mail la adresa dmarian@soros.md sau depuse la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară 32, cu mențiunea „Actualizare www.parajurist.md, Program de Drept”, până marți, 31 decembrie, ora 12:00. Persoană de contact: Diana Marian, Coordonator de proiect, tel: 22 270031, email: dmarian@soros.md.