Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării unui studiu de baseline

Fundația Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică, în parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova Association, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, anunță un concurs de selectare a unui expert, care să participe la elaborarea unui studiu de baseline în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

La concurs sunt invitați experți sau echipe de experți, care vor participa la elaborarea studiului de baseline, în conformitate cu Termenii de Referință, anexați.

 

Oferta va include:

  • Un sumar al metodologiei propuse (se va completa formularul de participare)
  • Curriculum Vitae al expertului sau al fiecărui membru al echipei de experți (după caz, şi CV-ul companiei/organizației pe care o reprezintă)
  • Oferta financiară în lei moldovenești (se va completa tabelul pentru oferta financiară)

Modalitatea de expediere a ofertelor

Experții interesați vor prezenta dosarul complet fie prin intermediul poștei electronice, cu subiectul „Expert Studiu baseline”, la adresa: foundation@soros.md, fie la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Fundația Soros-Moldova va evalua fiecare ofertă în conformitate cu Termenii de Referință. Oferta va fi considerată necorespunzătoare și va fi respinsă la această etapă, în cazul în care nu corespunde TOR-ului. Doar autorii ofertelor selectate vor fi contactați, în decurs de 3 zile lucrătoare după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor la concurs.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 11 aprilie 2018, ora 16.00.

 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Alexandru Florea, Director de Proiect, e-mail: foundation@soros.md, sau Ștefan Ivanov, Asistent de Proiect, e-mail: sivanov@soros.md