Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

A fost lansat Programul de granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare

Circa 1,000 de copii din grupuri vulnerabile și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale vor beneficia gratuit de servicii sociale comunitare, inovatoare și durabile care vor fi create și prestate de organizații neguvernamentale în comun cu autoritățile publice și care vor corespunde necesităților reale ale acestor grupuri defavorizate. Alte circa 100 de persoane (copii și adulți) cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale vor fi dezinstituționalizate.

În acest sens, astăzi, 15 august, la Chișinău a fost lansat un Program de granturi cu scopul de a oferi suport financiar și tehnic pentru cel puțin 30 de organizații ale societății civile de nivel local pentru dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovatoare, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Organizațiile societății civile de nivel local vor putea solicita granturi în valoare de până la 50,000 de Euro pentru o perioadă de până la 24 luni.

Programul de granturi este organizat în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD ), având valoarea totală de 2,117,578 de Euro.

Reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Fabien Schaeffer, a menționat: „Prin acest proiect, Uniunea Europeană își propune să abordeze direct necesitățile populației prin finanțarea prestării de servicii sociale calitative către comunitățile locale care au șanse reduse de a atrage fonduri europene. Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile care activează la nivel local și care vor dezvolta/extinde servicii sociale inovatoare orientate către cele două categorii de grupuri țintă: copiii din grupuri vulnerabile și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.”

Serviciile dezvoltate urmează să răspundă necesităților beneficiarilor identificate în cadrul unui studiu de evaluare desfășurat în lunile iulie și august curent, iar organizațiile locale vor fi încurajate să stabilească și consolideze parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru a crea și dezvolta în comun aceste servicii.

Organizațiile interesate să participe vor primi asistență tehnică din partea organizației Keystone Moldova atât în perioada de desfășurare a competiției, cât și pe parcursul implementării proiectelor.

Pentru a fi eligibile de a participa la Programul de granturi lansat, organizațiile trebuie să întrunească două cerințe primare: să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova, iar activitatea organizației să se desfășoare la nivel de comunitate.

Data limită de depunere a Propunerilor de proiect este de 4 octombrie 2018.

Pentru mai multe detalii despre Programul de Granturi, vă rugăm să accesați: http://soros.md/grant/2018-08-14