Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundaţia Soros-Moldova anunță concurs pentru ocuparea postului de manager de proiect (laboratorul de creație video și tv)

Unul din obiectivele Fundației Soros-Moldova este să sprijine jurnalismul de calitate în scopul asigurării unei oferte mediatice diversificate, inclusiv prin încurajarea realizării de produse mediatice novatoare în spațiul on-line. Pentru atingerea acestui obiectiv, de rând cu alte activități, Fundația își propune să lanseze, în baza studioului TV gestionat de FSM, un laborator de creație video și TV sub egida căruia vor fi organizate sesiuni de instruire, activități de consultanță continuă și mentorat, explorarea unor formate video moderne și producerea unui conținut media de calitate. Laboratorul va oferi spațiu de lucru dotat cu echipamente video și audio și va susține startup-uri pentru a diversifica discursul public și a promova noi abordări tehnologice.

 
Concursul public anunțat de Fundația Soros-Moldova urmărește angajarea unui manager de proiect care va gestiona activitatea laboratorului video și TV.  
Candidatul selectat va corespunde următorului profil:
 • elaborează, în cooperare cu administrația și departamentul mass-media al FSM, Regulamentul de funcționare a Laboratorului de creație video și TV și asigură implementarea lui în activitățile curente;
 • generează concepte și formate de activitate pentru ca Laboratorul să devină în timp o platformă eficientă și utilă pentru experiment, inovație și modernizare a spațiului mediatic autohton;
 • coordonează activitățile de instruire, consultanță și producere video inițiate în cadrul Laboratorului;
 • concepe și menține un spațiu prietenos și climat creativ propice pentru ca în proiectele Laboratorului să se constituie sinergii și parteneriate de creație ghidate de profesioniști cu experiență;
 • asigură managementul eficient al personalului de creație și celui tehnic angajat în activitățile studioului;
 • creează un cadru eficient de gestionare, inventariere și mentenanță pentru echipamentele din dotarea studioului;
 • asigură ca toate procedurile să răspundă criteriului de cost-eficiență;
 • monitorizează activitatea Laboratorului și asigură o comunicare permanentă cu Departamentul Mass-Media al FSM pentru planuri de durată sau soluționarea problemelor curente;
 • poartă răspunderea materială pentru echipamentele din dotarea studioului.
 
Cerințe de ocupare a postului:
 
 • studii superioare (în jurnalism/științe ale comunicării/producție film și TV)
 • experiență în mass-media vizuală confirmată documentar (jurnalism TV, media online, producător video) de cel puțin 5 ani
 • cunoașterea procedurilor de management administrativ
 • cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă (scris și vorbit)
 • cunoștințe foarte bune de operare a computerului și MS Office
 • spirit de inițiativă și atitudine constructivă orientată spre obținerea rezultatelor și identificarea soluțiilor
 • motivat să lucreze într-un mediu dinamic
 • aptitudini de planificare, autoorganizare și atenție la detalii
 • abilități bune de comunicare 
Va constitui un avantaj:
 
 • cursuri, inclusiv cele de scurtă durată, în domeniul tehnologilor informaționale
 • experiența în managementul unei instituții de presă
 • experiența în management de proiecte
 • cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare
 • permis auto va constitui un avantaj
 
Fundația Soros-Moldova oferă:
 
 • spațiu de lucru dotat corespunzător cerințelor unui studio de producător video și TV
 • oportunitatea practicării unor activități de funcție bazate în mare parte pe inventivitate, spirit creativ, diversitate și comunicare pozitivă
 • oportunitatea participării la constituirea unei echipe dinamice și profesioniste împreună cu care să fie creat și consolidat un laborator de creație video și TV  
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat individual în dependență de posibilitățile fundației și calificarea candidatului)
 • orar de muncă flexibil determinat de sarcinile concrete legate de activitatea laboratorului
 
 
 
Perioada de angajare
 
Persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă cu timp parțial (part-time), cu durata muncii de 25 ore pe săptămână, pentru perioada iulie – decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire a acestuia în funcție de rezultatele evaluării de la final de an.
 
Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare care va conține:
 
 • CV-ul candidatului
 • O scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă
 
În scrisoarea de intenție se va mai indica următoarea informație:
 
 • Așteptările salariale (salariul net în MDL solicitat după reținerea tuturor taxelor și impozitelor angajatorului și angajatului)
 • Datele de contact a două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului)
 
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: luni, 3 iunie 2019, ora 16.00.
 
Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa recruitment@soros.md cu indicarea postului pentru care aplicați. Vor fi evaluate doar dosarele complete.
 
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.
 
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.
 
Persoana de contact: Victoria Miron, Directorul Departamentului Mass-Media, tel: 022  270031 , e-mail: vmiron@soros.md  
 
Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.