Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea unui expert național

*NOTĂ: Termenul limită a acestui concurs a fost prelungit până pe data de 22 iulie 2019, ora 13:00

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova (FSM) este în căutarea unui reprezentant al mediului academic și/sau al organizațiilor societății civile, care va participa la evaluarea normelor și practicilor ce guvernează interacțiunea procesuală dintre ofițerii de urmărire penală și procurori.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova (FSM) continuă susținerea eforturilor întreprinse de MAI și IGP din domeniul aplicării standardelor și bunelor practici internaționale din domeniul respectării drepturilor omului în activitățile cotidiene ale organelor de poliție prin implementarea proiectului „Promovarea Activității Polițienești bazate pe Drepturile Omului în Moldova”.

Una din activitățile de bază pe care FSM le implementează în cadrul proiectului împreună cu partenerii este elaborarea unei evaluări de necesităţi de ordin procesual şi instituţional care vizează relaţia dintre poliţie şi procuratură pe parcursul perioadei de reţinere.

Obiectiv Specific

În cadrul implementării proiectului sus-menționat, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) al FSM, va crea un Grup de Lucru inter-instituțional, format din cinci consultanți naționali (doi reprezentanți din cadrul MAI/IGP, doi reprezentanţi a Procuraturii Generale (PG) și un reprezentant a mediului academic de specialitate si/sau al organizațiilor societății civile) pentru efectuarea studiului de evaluare a necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii.

În urma concursului DJDO va selecta un expert, reprezentant al societății civile/mediului academic de specialitate pentru a face parte din Grupul de Lucru și a contribui la elaborarea studiului de evaluare a necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii și a foii de parcurs.

Perioada de implementare: iulie – noiembrie 2019

Termen-limită de prezentare a ofertelor: 15 iulie 2019, ora 13:00

Oferta completă poate fi expediată la adresa de e-mail mburduja@soros.md cu mențiunea Expert național, evaluare de necesitati.

Pentru detalii, Vă rugăm să luați legătura cu Victor Munteanu, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului: vmunteanu@soros.md sau Mihaela Burduja, coordonatoare de program mburduja@soros.md; tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507.

Anexă:

Termenii de referință