Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Oportunitate de instruire în domeniul drepturilor omului

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea concursului de selectare a participanţilor în cadrul programului de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție, destinat activiștilor în domeniul drepturilor omului și reprezentanţilor ONG-urilor interesați de activitatea poliției și a instituțiilor de aplicare a legii din Republica Moldova.

Concursul este desfășurat în cadrul proiectului Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova implementat și co-finanțat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Moldova și finanțat de Uniunea Europeană.

Programul de instruire va fi livrat de către avocați-practicieni cu experiență extinsă în domeniul standardelor naționale și internaționale de drepturi ale omului și al acordării asistenței juridice la etapa prejudiciară a procesului penal.

 

La finalizarea programului de instruire, participanţii vor înţelege aspecte ale fenomenului lipsirii de libertate și detenție în custodia Poliției în Republica Moldova, vor cunoaște metode și tehnici de colectare/procesare a datelor veridice despre reținere/detenția provizorie și  vor dezvolta abilități de scriere a rapoartelor în baza acestora, pentru a fi aduse la cunoștința societății, organizațiilor naționale și internaționale în domeniul respectării drepturilor omului. Mai multe detalii despre programul de instruire le puteți găsi în termenii de referință de mai jos.

 

Sunt invitate să participe persoanele care reprezintă organizaţii neguvernamentale și activiști civici în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

  • sunt motivate să participe la toate activitățile programul de formare în integralitatea sa;
  • dispun de timp pentru programul de training, inclusiv disponibilitatea pentru a realiza lucrul individual după modulul de instruire;
  • organizaţia reprezentată desfăşoară sau planifică să desfăşoare, în cursul anului 2020, activităţi în domeniul promovării drepturilor omului;
  • au experienţă în implementarea proiectelor în domeniul promovării drepturilor omului.

Toate cheltuieile de organizare a seminarului vor fi asigurate de Fundație.

Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoP_wON47Vqu7jY-ryMncu2Sc95hDMPQLsUPz9LmCULuSy9Q/viewform  și să-l transmită până la 9 septembrie a.c., ora 14:00.

 

Notă: Pe parcursul anului 2020, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM va acorda două granturi pentru proiecte în domeniul monitorizării și promovării respectării drepturilor persoanei reținute și aflate în custodia poliției. Participanții la prezentul program de instruire vor fi încurajați să depună proiecte prin intermediul organizațiilor pe care le reprezintă.

 

Pentru informaţii suplimentare: Ana STEGARESCU, Asistentă de Program, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM, e-mail: astegarescu@soros.md

Anexă:

Termenii de referință