Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Servicii sociale mai bune prin monitorizare și evaluare participativă

Elaborarea Ghidului privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale a apărut din necesitatea de a sprijini organizațiile societății civile (OSC) în inițiativa lor de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale și de a spori transparența în procesul decizional în domeniul politicilor publice, în contextul descentralizării administrative și financiare și austerității economice.

Ghidul răspunde la o serie de întrebări precum: de ce monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale ar trebui să fie participativă? Care este valoarea adăugată a participării tuturor părților interesate în acest proces, nu doar ca experți și persoane care oferă informații experților, dar ca promotori ai monitorizării și evaluării, și, implicit, ai schimbării? Care sunt diferențele dintre monitorizarea și evaluarea convențională și cea participativă și cum aceste diferențe afectează întreg procesul de monitorizare și evaluare?

Ghidul propune îndrumări conceptuale, exemple și recomandări practice în vederea orientării OSC în elaborarea și implementarea pe termen lung a unui cadru de monitorizare și evaluare participativă, neavând caracter prescriptiv.Totodată, Ghidul prezintă un model de traseu, care trebuie parcurs, pentru a realiza cu succes și în mod participativ evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale și politicilor publice în domeniul social.

Pentru facilitarea utilizării Ghidului, în perioada 26 septembrie – 11 octombrie Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului  și Familiei (APSCF), desfășoară o serie de instruiri teoretico-practice pentru a spori competențele OSC privind:

  • responsabilitatea socială;
  • monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale;
  • rolul OSC în creșterea transparenței și responsabilității Autorităților Publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor.

Elaborarea Ghidului și instruirile susmenționate sunt realizate în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.

 

Ghidul poate fi accesat aici.