Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

600 de copii și tineri din s.Cinișeuți se bucură de mai multe activități socio-educaționale, sportive și culturale

 

Pe 10 noiembrie a avut loc inaugurarea oficială a terenului de joacă și sport pentru 600 de copii din s. Cinișeuți, printre care se regăsesc, copii cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, precum și de etnie romă.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Diversificarea serviciilor socio-educaţionale, sportive și culturale pentru copii și tineri din grupurile vulnerabile sau/şi în risc de vulnerabilitate” implementat de Asociația Obșteasca „Speranța” din s. Cinișeuți, r. Rezina. Proiectul are drept scop creșterea gradului de integrare școlară și incluziune socială pentru copii și tineri din grupurile vulnerabile sau în risc de vulnerabilitate.

 „În cadrul proiectului ne-am propus să creăm un mediu prietenos copiilor, să extindem și să le diversificăm activitățile socio-educaționale, sportive și culturale”, afirmă Ana Maznic, director de proiect, AO ,,Speranța’’. „Este necesar să satisfacem nevoia de mișcare a copiilor, pentru dezvoltarea lor armonioasă. Totodată, ne-am dorit ca să realizăm incluziunea socială și educațională a tuturor copiilor satului, prin intermediul sportului și activităților culturale.”

În cadrul proiectului a fost dezvoltat și serviciul de art terapie, unde copiii învață să confecționeze lucrări în lemn, lut, cu mărgele (biser), origami. „Mă simt foarte fain la cercul de creație,” a afirmat o tânără cu dizabilități care a învățat să facă broderii cu mărgele. „Este o ocupație plăcută, mă simt utilă și nu mă mai simt singură”.  Totodată, copiii sunt foarte interesați de meciurile de fotbal organizate, unde au jucat echipe din diferite mahalale ale satului și au avut loc și competiții.

Parteneri locali în implementarea proiectului sunt Primăria Cinişeuţi și IP „Gimaziul Cinişeuţi”.

Proiectul „Diversificarea serviciilor socio - educaționale, sportive şi culturale pentru copii şi tineri din grupurile vulnerabile sau/și în risc de vulnerabilitate” este implementat de AO „Speranța”, din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, co-finanțat şi implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului  și Familiei și Alianța Organizațiilor  pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova.