Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova anunță rezultatele Concursului de înscriere la Atelierul „Elaborarea politicilor educaționale în bază de dovezi”

LISTA PARTICIPANȚILOR

1. Argint-Căldare Lucia, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Șef Direcția evaluare în învățământ general

2. Cristea Iurie, Liceul Republican Aristotel din Chișinău

3. Davidescu Elena, Institutul de Formare Continuă, Pedagogie și Psihologie

4. Foca Eugenia, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea Științe ale Educației

5. Franțuzan Ludmila, Institutul de Ştiințe ale Educației, secretar ştiinţific

      6. Garbuz Veronica, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

7. Lazari Zinaida, Gimnaziul Petrunea, Glodeni, director

8. Mocanu Angela, Centrul de Cercetare AȘM, cercetător

9. Moga Ecaterina, Universitatea de Stat din Tiraspol; expert ANACEC

10. Morozan Olga, Fundația Pestalozzi Moldova, Ofițer Educație

11. Negrescu-Babuș Inna, Institutul de Filologie Română, Asociația PRO Educație și Dezvoltare

12. Ojog Angela, Liceul Teoretic Gh. Asachi din Chișinău

13. Saharnean Ala, Liceul Ion Luca Caragiale din Orhei

14. Stratan Victoria, Institutul de Științe ale Educației

15. Tonu Tamara, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, șef secție, Direcția evaluare în învățământul general

16. Vieru Patricia, Centrul de Investigații Sociologice și Marketing SBC-Research, sociolog

17. Vivdici Ana, PeaceCorps, coordonator relații comunități; doctorandă

Atelierul se va desfășura în incinta Hotelului REGENCY, Sala de Conferințe, et. 1, din str. Sfatul Țării nr. 17 (intersecția str. București-Șciusev). Înregistrarea participanților va începe de la ora 09.30 cu o cafea de bun venit. Atelierul se va desfășura în intervalul de la ora 10.00 până la 16.00.

Participanții sunt rugați să se prezinte la atelier cu un laptop, pentru a facilita efectuarea unor exerciții practice în regim online.