Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Forumul organizațiilor societății civile „Monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale – mecanism de responsabilizare socială”

Reprezentanții a circa 100 de organizații ale societății civile (OSC) din Moldova participă la Forumul „Monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale – mecanism de responsabilizare socială”. Organizațiile participante sunt membri ai Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) și ai organizațiilor care implementează granturi în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”.În cadrul evenimentului participanții discută și analizează CUM POT MONITORIZA ȘI EVALUA PARTICIPATIV serviciile sociale pentru a crește transparența și responsabilitatea autorităților publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate.
 
Organizațiile societății civile prezintă un potențial incontestabil de a aduce schimbări pozitive în societate. Uniunea Europeană susține eforturile societății civile de a contribui la creșterea eficienței activității instituțiilor publice în sectorul social prin acțiuni de monitorizare și evaluare participativă, a declarat Marco Gemmer, șeful Secției Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Implicarea activă a cetățenilor în monitorizarea proceselor publice va facilita dialogul cu autoritățile, iar acțiunile întreprinse vor viza necesitățile de actualitate. Astfel, serviciile sociale prestate vor răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile, fiind asigurată inclusiv calitatea acestora”.
 
Sesiunile din cadrul Forumului au drept scop consolidarea capacităților OSC-lor privind transparența și responsabilitatea autorităților publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate; consolidarea cunoștințelor despre mecanismul de monitorizare și evaluare participativă și conceptul de responsabilitate socială. 
 
Forumul constituie o Platformă de dialog a societății civile menită să sporească implicarea și contribuția OSC la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților la nivel central și local. Planul comun de acțiuni conceptualizat în cadrul Forumului va conține direcțiile de activitate comune pentru anul 2020. Organizațiile implicate în implementarea Planului de acțiuni vor beneficia de consultanță și suport din partea secretariatelor APSCF și AOPD în vederea implementării instrumentelor de monitorizare și evaluare participativă a serviciilor sociale comunitare și a bunurilor publice.