Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

A fost lansat studiul - Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 2007-2019

Studiul Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 2007-2019”, lansat pe 23 decembrie 2019, oferă o descriere detaliată a politicilor publice în domeniul îngrijirilor paliative inițiate, implementate sau în curs de derulare, în perioada 2007-2019. Analiza complexă a serviciilor de îngrijiri paliative a examinat organizarea, finanțarea, generarea de resurse, prestarea serviciilor și accesul la acestea, dar și eficiența activității serviciilor de îngrijiri paliative. Raportul relevă provocările și domeniile care necesită soluții mai optime, oferind informații relevante pentru a susține elaborarea de politici publice, prin care serviciile de îngrijiri paliative să se integreze în sistemul de sănătate.

Adoptarea Rezoluției Adunării generale a OMS „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții” în anul 2014 a constituit un pas important în dezvoltarea îngrijirii paliative pe plan global, iar țările semnatare, inclusiv Republica Moldova, au început să implementeze măsurile esențiale necesare dezvoltării acestora din perspectiva sănătății publice.

În septembrie 2019, statele membre ale ONU, inclusiv Republica Moldova, au susținut Declarația politică a ONU a reuniunii la nivel înalt privind acoperirea universală cu servicii de sănătate, exprimând voința politică de a crește accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate și asigurând protecția financiară la nivel de țară.

Declarația politică cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate include îngrijirile paliative ca parte a serviciilor esențiale de sănătate, care ar trebui să fie accesibile tuturor oamenilor, fără discriminare, într-o manieră care să nu expună persoanele la dificultăți financiare. Implementarea schemelor complete de acoperire universală cu servicii de sănătate ar putea crește semnificativ accesul la îngrijirea paliativă de calitate pentru toți cei care au nevoie de ea.