Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

30 de copii din grupurile social vulnerabile din Nisporeni practică un mod sănătos de viață, la Centrul de zi „Renaștere”

O nouă sală de sport și de agrement a fost renovată cu suportul financiar al Uniunii Europene la Centrul de zi „Renaștere” din Nisporeni. Pe parcursul a zece luni, Clubul Soroptimist a efectuat reparația sălii de sport, a procurat și instalat echipamentul din sala de sport și zona de agrement. Totodată, au fost create și condiții de accesibilitate pentru copiii cu dizabilități.

„În cadrul proiectului ne-am propus să creăm un mediu sănătos de viață prin intermediul activităților sportive”, afirmă Angela Mușchei, director de proiect, AO Clubul Soroptimist Internațional Nisporeni. „Este necesar să satisfacem nevoia de mișcare a copiilor pentru dezvoltarea lor armonioasă. Totodată, ne-am dorit să contribuim la incluziunea socială și educațională a tuturor copiilor prin intermediul sportului. Această sală de sport și zonă de agrement este necesară, deoarece activitățile desfășurate aici contribuie la îmbunătățirea abilităților motrice și aptitudinilor sportive, dezvoltând spiritul de echipă și competitivitatea copiilor cu dizabilități”, a mai adăugat Angela Mușchei.

Datorită sălii de sport și a zonei de agrement renovate, 30 de copii care frecventează Centrul de zi „Renaștere”, inclusiv copii cu dizabilități, practică un mod sănătos de viață.

„Prin susținerea acestui tip de proiecte, noi tindem spre dezvoltarea unor comunități incluzive, comunități în care copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv copiii cu dizabilități, au drepturi egale și au acces la toate tipurile de servicii. Sportul și jocul, cu siguranță, vor facilita incluziunea socială a acestor copii”, a declarat Ana Prasolov, Director de proiect, Fundația Soros-Moldova.

Implementarea proiectului a fost posibilă și datorită implicării partenerilor locali: a Primăriei or. Nisporeni și a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. Proiectul are ca scop dezvoltarea serviciilor sociale mai bune pentru copiii din grupuri vulnerabile și sporirea atenției față de copiii cu dizabilități din partea comunității. Suma totală a proiectului constituie 8157 EUR.