Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Primul Centru de Intervenție Timpurie din estul Republicii Moldova a fost inaugurat la Criuleni

 La Criuleni a fost inaugurat primul Centru de Intervenție Timpurie (CIT) din estul Republicii Moldova. La CIT „Lăstărel” o echipă de specialiști va asigura prevenirea riscurilor de dezvoltare a copiilor de la 0 la 3 ani, prin asigurarea familiilor cu servicii gratuite. În cadrul centrului activează: un medic pediatru, neurolog, kinetoterapeut, psiholog, psihopedagog și un asistent social. Anual, aici vor putea beneficia de asistenţă, consiliere şi intervenţia specialiştilor peste 120 de familii din raioanele Criuleni și Dubăsari. În fiecare an aproximativ 30 de copii se nasc cu tulburări de dezvoltare şi 50 de copii cu un anumit grad de risc.
„Am reușit să realizăm activitățile planificate în proiect datorită insistenței tuturor partenerilor, precum și datorită implicării financiare a Centrului de Sănătate Criuleni în incinta căruia va funcționa Centrul „Lăstărel”, spune Ina Cazacu, directoare de proiect, coordonatoare a programului Educație Incluzivă a AO FCPS.
„Chiar de la primele etape ale proiectului am colaborat cu medicii de familie din toate localitățile deservite de Centrele de Sănătate Criuleni și Dubăsari, pentru a avea o bază de date a copiilor de la 0 la 3 ani, am identificat potențialii beneficiari. Provocarea a fost că nu am avut posibilitatea să angajăm toti specialiștii chiar de la etapa inițială a proiectului, dar am identificat posibilități de dezvoltare profesională și de formare continuă a specialiștilor existenți, care au beneficiat de cel puțin câte 50 de ore de formare teoretică și practică, oferite de Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”. Acum, împreună cu Serviciul social Echipă Mobilă (beneficiari – copii cu vârsta de la trei ani) și cu Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Speranța” (pentru copii de la 7 la 18 ani), avem în raionul Criuleni tot spectrul de servicii sociale orientate spre asistența copiilor cu necesități speciale sau în situații de risc”, a adăugat Ina Cazacu.
Lilia Soltan, locuitoare a orașului Criuleni, o mamă a patru copii, dintre care unul cu dizabilități severe, spune că este foarte important să existe un serviciu de intervenție timpurie cât mai aproape de casă: „Primul meu copil s-a născut cu probleme în dezvoltare pe care le-am observat la 2 luni. Abia de împlinisem 18 ani și primul sentiment era frica am devenit depresivă. Nu găseam oamenii potriviți, care să mă asculte, să mă înțeleagă, să mă ajute cu un sfat, cum să mă comport cu copilul meu. La locul de trai nu aveam așa servicii, nici pediatri, care să știe ceva despre diagnoza copilului meu. Am avut norocul să primesc suportul necesar și răspuns la multe întrebări la unicul centru de acest fel, din Chișinău, la Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”. Specialiștii de acolo m-au ajutat, mi-am recăpătat echilibrul, am învățat câteva metode cum să-mi îngrijesc mai bine copilul. În fine, am găsit puteri să depășesc anumite frici, am dat naștere altor trei copii perfect sănătoși. Mă bucur enorm că părinții aflați în situații similare cu a mea vor avea un centru aici, la Criuleni, mai aproape de casă, mult mai accesibil decât am avut parte eu și copilul meu!”.
„Am luat în considerație necesitatea existentă în regiune, am avut încredere în partenerii care au contribuit la realizarea acestui vis al nostru al tuturor, prin accesarea fondurilor și împărtășirea experiențelor. Cu certitudine, vor exista provocări, dar printr-o comunicare eficientă cu autorități și alți parteneri, cu siguranță vom reuși”, a declarat Violeta Panico, șefa Centrului de Sănătate Criuleni.
Valoarea totală a proiectului este de 48 859 de Euro, inclusiv contribuția Consiliului Raional în sumă de 300 mii lei. Suplimentar, din bugetul Centrului de Sănătate Criuleni, au fost alocați peste 50 de mii de lei pentru lucrările de consolidare a acoperișului și amenajare interioară, neprevăzute în proiect, iar 79888 de lei, colectate de către AO FCPS în calitate de desemnări procentuale, au completat contribuția comunității la lucrările de reparație.
Crearea și dotarea Centrului de Intervenţie Timpurie în Criuleni face parte din activităţile proiectului „Acces la serviciile de intervenţie timpurie”, implementat de AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Partenerii proiectului – Centrul de Sănătate Criuleni și Consiliul Raional Criuleni, precum și toți contribuabilii, care au desemnat 2% în favoarea AO FCPS.