Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros Moldova, Delegația UE și IGP lansează noile Proceduri Standard de Operare pentru Poliție

 Fundația Soros Moldova (FSM), în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP), a lansat Ghidul de Drepturile Omului pentru Poliție și Procedurile Standard de Operare, elaborate în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de FSM. „Ne dorim ca implementarea acestor proceduri să fie încă un pas în avansarea reformelor în Poliție, reforme care, în termen lung, urmează să contribuie la sporirea corectitudinii și eficienței Poliției, dar și la creșterea încrederii cetățenilor în Poliție. Nu în zadar am menționat cuvântul încredere, eu cred cu fermitate că dincolo de multiplii indicatori de măsurare a eficienței poliției precum este numărul crimelor descoperite sau timpul de reacție la un apel, cel mai important indicator este nivelul încrederii populației în Poliție”, a declarat Petru Culeac, Directorul Executiv al Fundației Soros Moldova, la evenimentul de lansare, pe 16 septembrie 2020, la sediul IGP.

Procedurile Standard de Operare (PSO) sunt instrumente care descriu, la modul practic, acțiunile cronologice ale angajaților Poliției cu privire la reținerea, escortarea/transportarea și plasarea persoanelor reținute de poliție în Izolatorul de detenție provizorie astfel încât să le fie asigurate drepturile persoanelor reținute. PSO vin cu un element de noutate în categoria actelor de uz intern ale Poliției și anume, reglementarea relațiilor cu sistemul de sănătate publică, cu interpreții și traducătorii. „Asigurarea dreptului la asistență medicală pe perioada reținerii, precum asigurarea traducerii/interpretării într-o limba pe care o înțelege persoana aflată în custodia statului sunt drepturi fundamentale”, a menționat autorul Ghidului de Drepturile Omului, avocatul Vadim Vieru.

În discursul său, Sergiu Paiu, șeful Inspectoratului General al Poliției a mulțumit Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova pentru realizarea acestui proiect. „Asistăm la un eveniment prin care Poliția din Republica Moldova demonstrează deschiderea integrală față de societatea civilă și comunitate, iar respectarea drepturilor omului este o prioritate asumată la nivel instituțional. În calitatea mea de șef al Inspectoratului General al Poliției declar, public, deschiderea instituției polițienești de a colabora în continuare cu societatea civilă și partenerii de dezvoltare, astfel încât, împreună să putem crea și garanta condiții echitabile de siguranță pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, a declarat Sergiu Paiu, șeful Inspectoratului General al Poliției.

A fost o premieră pentru Republica Moldova cooperarea experților din Poliție și sistemul de sănătate publică. În rezultat, a fost creat un instrument de asigurare a dreptului la asistență medicală a persoanelor reținute și aflate în custodia statului, care prevede condițiile și descrie pas cu pas modul de asigurare a asistenței medicale la momentul reținerii și, ulterior, la plasarea în izolator a persoanei reținute.

Procedura privind asigurarea cu dreptul la traducere și interpretare reiterează importanța prezentării scrisorii de drepturi în limba pe care persoana reținută o înțelege, pentru asigurarea dreptului la informare despre motivele reținerii. Un element de noutate în PSO este reglementarea aspectului ce ține de asigurarea cu interpret a persoanelor cu dificultăți de vorbire și auz.

Ghidul de Drepturile Omului pentru Poliție va ajuta polițiștii în întreprinderea acțiunilor începând cu luarea deciziei de reținere și până la eliberarea persoanei. Ghidul cuprinde cadrul normativ departamental, național internațional în vigoare, precum și jurisprudența CtEDO.

Fundația Soros Moldova de peste 15 ani activează pentru a spori protecția drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției. Fundația oferă asistență, monitorizează și susține Poliția în domeniul respectării drepturilor omului.

Pentru informații suplimentare despre proiect: Mihaela Burduja, directoare de proiect, mburduja@soros.md; +373 69955014