Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Peste 100 de polițiști au fost instruiți în domeniul drepturilor omului, cu suportul Fundației Soros Moldova

Astăzi finalizăm ciclul de instruiri pentru încadrarea Procedurilor Standard de Operare în cultura instituțională a Poliției.

Peste 100 de ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație, ofițeri a serviciului Detenție și Escortă al Inpectoratului General al Poliției, lucrători medicali din cadrul Izolatoarelor de detenție Provizorie din întreaga țară au fost instruiți în domeniul Procedurilor Standard de Operare și o abordare bazată pe drepturile omului. Procedurile Standard de Operare descriu acțiunile cronologice ale angajaților Poliției cu privire la reținerea, escortarea/transportarea și plasarea persoanelor reținute în Izolatorul de detenție provizorie astfel încât să le fie asigurate drepturile.

O noutate atât pentru sistemul de sănătate cât și pentru sistemul polițienesc este Procedura Standard de Operare privind asistența medicală pentru persoanele reținute. Despre procedură și mecanismul de asigurarea a dreptului la sănătate pentru persoanele deținute în custodia statului au fost informați polițiștii precum și lucrătorii medicali din cadrul Izolatoarelor. Astfel prin informarea și instruirea acestori actori esențiali care sunt implicați la reținere, asigurăm ca conlucrarea dintre aceștia să fie eficientă, iar în rezultat persoana reținută să beneficieze de asistență medicală în caz de necesitate.

„Sunt foarte mândru de rezultatele lucrului nostru. Am muncit mult sa ajungem aici, alături de Inspectoratul General al Poliției. De la idee pana la acte normative detaliate si instruire despre cum anume trebuie sa respectam drepturile persoanelor reținute de politie - e o cale foarte lunga. Pare simplu, dar nu e. Discutam cu ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire penala, ofițeri ai serviciului detenție si escorta despre chestiuni foarte pragmatice: cum asiguram dreptul la apel telefonic, la acces la medicamente, la serviciile unui traducător, la informare despre motivele reținerii, a declarat Victor Munteanu, director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova.

Sesiunile care s-au bucurat în mod deosebit de dezbateri și discuții au fost cele referitoare la asigurarea dreptului la interpret și traducător pentru persoanele reținute. Cum asigurăm serviciile de traducere pe timp de noapte sau în cazul unei rețineri flagrante? Răspuns la aceste întrebări participanții au primit studiind Procedura Standard de Operare privind asigurarea cu interpret și traducător și soluționând situații practice.

Participanții, polițiștii și medicii din cadrul izolatoarelor de detenție provizorie, în chestionare anonime, au scris:

  • Acest seminar a fost util, necesar și interactiv. S-au pus în discuție situații cu care ne ciocnim în practiza de zi cu zi.
  • Materialele prezentate au fost bune, accesibile și utile. Formatorii au dat dovadă de o pregătire înaltă.
  • Am apreciat la acest seminar modul de lucru interactiv. Am lucrat cu spețe practice, fiind asistați metodic de formatori.

Proiectul Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției.