Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Transportul municipal în Chișinău trebuie să fie organizat în baza experienței orașelor Cluj-Napoca, Tallinn, Vilnius sau Ljubljana

Transportul în Municipiul Chișinău trebuie organizat în baza experienței orașelor Cluj-Napoca, Tallinn, Vilnius sau Ljubljana, care au adoptat o viziune strategică de lungă durată în conformitate cu anumite Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Aceasta este una din concluziile Studiului de politici publice „Eficientizarea managementului transportului public în municipiul Chișinău”, elaborat de Cristina Voroneanu, bursieră în cadrul Programului de burse în domeniul Politicilor Publice, implementat și finanțat de Fundația Soros Moldova. Studiul a fost prezentat în cadrul unei discuții cu autoritățile publice locale și experții în domeniu.

„Dezvoltarea rețelei de transport se face sporadic, în lipsa unei strategii pe termen mediu și lung care ar seta obiectivele și mijloacele de îmbunătățire a serviciilor de transport public. Soluția propusă de autorități privind înnoirea parcului de troleibuze și înlocuirea microbuzelor cu autobuze până în anul 2023 este pe termen mediu și va rezolva problema doar parțial, fără a contribui la îmbunătățirea managementului și proceselor de gestionare a transportului public”, a menționat autoarea studiului, Cristina Voroneanu.

„Un aspect important în tot ce însemnă dezvoltarea transportului public este capacitatea de a atrage oameni care știu cum să planifice corect și să dezvolte un sistem de transport public. Asta înseamnă în primul rând capacitatea de a-i plăti bine, de a oferi un nivel de salarizare decent”, a declarat Victor Chironda, viceprimarul municipiului Chișinău.

„Viziune strategică există, dar nu avem plan de acțiuni și posibilități manageriale și financiare pentru a realiza aceste acțiuni. Este nevoie mai întâi să fie realizată o rețea de bază cu forțele transportului municipal și după existența rețelei, începem dotarea cu numărul de mijloace necesare de transport”, a spus Victor Ceban, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, în susținerea conceptului transportului public administrat de municipalitate.

Evenimentul este parte a Programului de burse în domeniul Politicilor Publice, implementat de către Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova în parteneriat cu Hertie School din Berlin. În cadrul proiectului, 6 tineri cercetători au beneficiat de instruire și de suportul experților pentru elaborarea unor documente de politică publică pe subiecte de interes național.