Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de selectare a companiei sociologice

În urma desfășurării concursului public de selectarea a unei companii sociologice care va efectua un sondaj de opinie pentru măsurarea nivelului de victimizare al populației și al încrederii publice în capacitatea statului de a administra fenomenul infracțional în Republica Moldova (Victimization and Public Confidence Survey).

În conformitate cu decizia Comisiei de Achiziții a Fundației Soros Moldova din 28 mai 2021, a fost declarată oferta câștigătoare depusă de compania sociologică Î.M. „CBS-Research” SRL.

Punctajul ofertanților îl găsiți mai jos:

Ofertant
Punctaj OF
Punctaj OT
Total
Asociația Obștească Centrul de Analiză și Investigații în Sociologie, Politologie și Psihologie „CIVIS”
26.12
62.80
88.92
Magenta Consulting SRL
0.00
56.40
56.40
Date Inteligente SRL
22.59
45.00
67.59
Î.M. „CBS-Research” SRL
30.00
66.00
96.00
IMAS Cercetare și Strategii SRL
24.70
62.80
87.50
Companie de cercetare sociologica „FOP STAR SRL”
27.89
48.00
75.89