Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

TERMEN EXTINS. Concurs de granturi pentru implementarea inițiativelor de poliție comunitară în Republica Moldova

Fundația Soros Moldova (FSM) lansează un concurs de acordare a granturilor pentru implementarea inițiativelor de poliție comunitară în localitățile din țară.

Obiectiv specific: Susținerea proiectelor și inițiativelor de activitate polițienească care vor stabili o colaborare durabilă între poliție la nivel local și comunitate, prin interacțiunea cu autoritățile publice locale, organizațiile locale, parajuriștii din localitate si cetățeni, precum și crearea strategiilor comune privind reducerea criminalității și problemelor ce afectează comunitatea.

Criterii de eligibilitate: Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale locale cu implicarea parajuriștilor din localitate și a poliției de nivel local. Se va acorda prioritate solicitanților care au participat la sesiunile de instruire cu tematica Activitatea Polițienească Comunitară, desfășurate la 25-26 mai 2021 de către DJDO al FSM.

Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință.

Depunerea dosarului:
Dosarul complet, în limba română va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md
Cc: mburduja@soros.md

Pe dosar se va menționa: Concurs de granturi. Poliție Comunitară. Dosarele incomplete sau depuse după termenul-limită nu vor fi examinate.

NB: Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, fundația nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 25 iunie, ora 13:00.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Tel. 069955014, Mihaela Burduja, directoare proiectului Promovarea Activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova. (mburduja@soros.md)

Tel. 079999932, Denis Albu, asistent de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (dalbu@soros.md)