Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de oferte pentru elaborarea și implementarea inițiativelor educaționale

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova anunță lansarea Concursului de oferte pentru elaborarea și implementarea unor inițiative educaționale creative și inedite care, într-o perspectivă mai lungă, vor îmbunătăți calitatea procesului educațional în învățământul general din Republica Moldova.

Contractor/Beneficiar: Fundația Soros Moldova, Departamentului Buna Guvernare

Contractant/Prestator:

  • persoane fizice interesate de îmbunătățirea calității procesului educațional în învățământul general (pot fi aplicații individuale sau în echipe, dar trebuie să existe un lider/o lideră de echipă)
  • sunt acceptate oferte și din partea persoanelor juridice.

Durata contractului: 3 luni (august - octombrie 2021)

Departamentul Buna Guvernare susține edificarea bunei guvernanțe în educație prin îmbunătățirea și eficientizarea politicilor educaționale, implicarea societății civile și actorilor educaționali în sprijinul reformelor din domeniu și impulsionarea acestora. Consolidarea sprijinului public pentru reforme calitative în învățământul general poate fi realizată dacă acestea sunt înțelese, acceptate și sprijinite atât de beneficiarii sistemului educației, cât și de factorii de decizie. Una dintre problemele esențiale persistente constă în insuficiența capacităților și resurselor umane calificate în educație. De aceea, eforturile Fundației vor fi direcționate spre a identifica și sprijini profesorii vizionari și creativi, cu o poziție socială pro-activă, care pot deveni catalizatori ai schimbărilor în sistemul educațional și promotori ai reformelor de calitate. Pentru a atinge acest deziderat, vom identifica și sprijini persoanele care activează în domeniu educațional/profesori inovatori și vizionari, potențiali lideri, interesați să se implice în reformarea educației.

Obiectivele specifice urmărite în cadrul acestui concurs:

  • de a identifica metode alternative și creative de predare față de metodele „ineficiente” din instituțiile de învățământ general;
  • de a crește atractivitatea procesului instructiv-educativ în rândul copiilor/elevilor;
  • de a spori suportul public pentru un proces educațional de calitate în învățământul general.

Inițiativele pot fi desfășurate atât în mediul online, cât și offline. Fundația va contracta servicii pentru realizarea unor inițiative educaționale de către profesorii care manifestă o altă abordare și înțelegere a procesului educațional la nivel de instituție școlară, care să stimuleze creativitatea și motivația elevilor.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 5 iulie 2021.

Propunerile de ofertă vor fi expediate în format electronic în adresa Directorului Proiectului Educațional, Ana Corețchi - acoretchi@soros.md. Detalii suplimentare pot fi solicitate la aceeași adresă de email.

Mai multe detalii despre condițiile Concursului și Formularul pentru oferta tehnică le găsiți pe pagina web a Fundației www.soros.md