Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi pentru finanțarea proiectelor în domeniul Sănătate și Mediu

Fundația Soros Moldova (FSM) lansează un concurs deschis pentru a oferi un grant unei organizații care va evalua situația actuală și nevoile privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, cu accent pe perioada epidemiei SARS-COV-2.

Evaluarea va cuprinde:

  • Analiza cadrului normativ-regulatoriu privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Moldova;
  • Cercetarea practicilor actuale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Instituțiile Medicale din țară și riscurile potențiale, asociate cu aceste practici, inclusiv în perioada epidemiei SARS-COV-2; evaluarea capacităților instituționale ale instituțiilor medicale în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv în perioada epidemiei SARS-COV-2;
  • Formularea de recomandări privind situația constatată;

Organizația beneficiară de grant va planifica și realiza prezentarea publică a studiului.

Criterii de eligibilitate: Pentru participare în concurs sunt eligibile organizații apolitice, înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.

La concurs pot participa și organizații co-aplicante.
Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință

Depunerea dosarului: Dosarul complet va fi expediat în format electronic la următoarea adresă foundation@soros.md cu mențiunea în titlul mesajului ”DSP SM 2021 denumirea proiectului”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul-limită nu vor fi examinate.

NB: Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, fundația nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 9 iulie 2021, ora 14.00.
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Vitalie Slobozian, Coordonator, Departament Sănătate Publică, vslobozian@soros.md până la data de 2 iulie, ora 12.00.