Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei case de producție pentru elaborarea unui spot video

Selectarea unei case de producție pentru elaborarea spot-ului video cu rezultatele proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”

Context
Departamentul Justiție și Drepturile Omului implementează proiectul ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.

Pentru a reflecta rezultatele atinse de proiectul menționat pe parcursul celor 3 ani de implementare, Fundația Soros Moldova își propune realizarea unui spot video. În acest sens, urmează să fie contractă o casă de producție pentru elaborarea spot-ului video, cu rezultatele proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.

Obiectivul concursului

Scopul spotului video este să informeze publicul despre rezultatele implementării proiectului sus menționat, impactul și durabilitatea proiectului într-o manieră interactivă, cu intervievarea unor experți din proiect, unor beneficiari precum și cu valorificarea rezultatelor proiectelor de activitate polițienească comunitară.

Modul și termenul de prezentarea a dosarului

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință.

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 15 octombrie 2021, ora 17:00.
Ofertele vor fi expediate la adresa electronică: procurement@soros.md

Informații suplimentare pot fi obținute de la Mihaela Burduja, Directoare de Proiect, mburduja@soros.md