Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evoluțiile recente din sistemul educațional reflectate în studiile bursierilor Fundației Soros Moldova

Circa 200 de pedagogi, cercetători și manageri în educație au participat la o discuție cu privire la modul în care sistemul educațional din Moldova răspunde provocărilor actuale ce țin de asigurarea dreptului la o educație performantă, incluzivă și de calitate pentru toți elevii, în special în condițiile crizei sanitare actuale.

Evenimentul a avut loc în cadrul conferinței online „Educație de calitate: răspunsul sistemului educațional la provocările actuale”, organizată de Fundația Soros Moldova cu ocazia prezentării studiilor elaborate de bursierii 2021 ai Departamentului Buna Guvernare, cu suportul Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

Iată care au fost bursierii și temele cercetărilor:
Ludmila FRANȚUZAN, Formarea competenței-cheie a învăța să înveți din învățământul general în contextul noilor provocări societale
Sergiu OREHOVSCHI, Temele pentru acasă: pedagogie și politici educaționale
Denis ZACON, Educația pentru drepturile socioeconomice în învățământul general din Moldova
Olga MOROZAN, Accesul copiilor aflați în situație de risc la o educație de calitate în condiții de pandemie
Catalina BÎRSANU, Incluziunea educațională digitală în condiții de izolare sanitară: discrepanța dintre urban și rural

Bursierii au propus idei de politici în diverse domenii ale educației, printr-o abordare interdisciplinară ce a presupus analiza și monitorizarea politicilor educaționale existente la nivel național. Studiile conțin propuneri de îmbunătățire a competențelor de învățare prin crearea unui mediu prietenos și încurajator în școli. Au fost înaintate propuneri cu privire la revizuirea modului de abordare a temelor pentru acasă, în vederea oferirii unor posibilități de manifestare mai coerentă a competențelor de cercetare și analiză a elevilor, precum și a modului de abordare a studierii disciplinelor prin prisma drepturilor socioeconomice.

De asemenea, bursierii au cercetat modul în care a fost asigurat accesul la studii în condițiile învățământului la distanță. Au fost constatate serioase discrepanțe de acces dintre mediul urban și rural dar, și mai grav, în cazul copiilor aflați în centrele de plasament. În acest sens, bursierii au venit cu propuneri de politici sectoriale și intersectoriale, care ar diminua din această discrepanță și ar asigura drepturi egale la serviciile educaționale echitabile și accesibile pentru toți copiii.

Rezultatele studiilor au fost înalt apreciate de către participanții la conferință, printre care și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale. ”Studiile prezentate rezonează cu agenda priorităților Ministerului Educației și Cercetării și pot servi drept inspirație la revizuirea politicilor existente sau la elaborarea unor noi politici, care să asigure un învățământ de calitate pentru toți elevii”, a constatat Corina LUNGU, consultantă principală în cadrul Direcției Învățământ General a Ministerului.
La rândul său, Anatol GREMALSCHI, Director al Programelor Educaționale de la Institutul de Politici Publice, și unul dintre mentorii bursierilor, a ținut să sublinieze faptul că ”este important ca noile viziuni asupra educației să țină cont de bunele practici internaționale, totodată ancorându-se în realitatea educațională autohtonă. Este deosebit de important că aceste studii au luat în considerare schimbările accelerate care au intervenit ca urmare a crizei pandemice și ne-au cerut o atitudine inovatoare și agilitate profesională”.
Studiile elaborate sunt accesibile pe pagina Fundației Soros Moldova la următorul link