Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros Moldova finanțează reformarea domeniului Afacerilor Interne

Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova și Ana Revenco, ministra Afacerilor Interne au semnat un Acord de cooperare pentru realizarea reformelor durabile și asigurarea bunei guvernări a domeniului afacerilor interne din Republica Moldova. Documentul a fost semnat astăzi, 25 martie 2022.

Fundația Soros Moldova va susține elaborarea unei noi strategii de politici-cadru al domeniului afacerilor interne, inclusiv în domeniile de migrațiune și azil, al securității frontierei și al situațiilor de urgență. Aceste documente vor fi create în baza standardelor democrațiilor dezvoltate, inclusiv ale Uniunii Europene, vor fi luate în considerație așteptările angajaților și ale cetățenilor, în ceea ce privește prestarea serviciilor de calitate de securitate.

Experții Fundației, în parteneriat cu Ministerul, vor revizui sistemului de pregătire profesională a polițiștilor; cel de comunicare strategică și operativă; schimbul de date și de interacțiune cu cetățenii. Vor fi îmbunătățite instrumentele de comunicare ale conducerii MAI și inițiată o campanie de promovare a imaginii unei poliții profesioniste. Va fi creată platforma e-contravenție, iar agenții constatatori vor fi asigurați cu echipamentul necesar. Aceasta va reduce timpul de reacție al Poliției, va contribui la documentarea mai rapidă a contravențiilor și va reduce corupția.

„Fundația Soros Moldova îi susține pe cei care contribuie la crearea unui mediu mai bun pentru trai în țara noastră, iar în rezultatul implementării cu succes a acestui acord, ne propunem să creștem încrederea în Poliție și respectiv să creștem sentimentul de siguranță al cetățenilor. În final, vom avea o Poliție mai profesionistă și mai bine instruită; vom fi asigurați cu servicii prompte si de calitate, care vor spori securitatea tuturor locuitorilor Republicii Moldova”, a declarat Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova.

„Față de provocările cărora sistemul afacerilor interne trebuie să le țină piept astăzi, acordul de cooperare dintre MAI și Fundația Soros dobândește valențe importante și multiple, dincolo de valoarea suportului financiar. Contribuția Fundației Soros Moldova a sosit la momentul potrivit și ne ajută să punem fundamentul pentru inițierea politicilor de dezvoltare a programelor pentru o reformă durabilă în domeniul afacerilor interne. Intrarea Fundației Soros Moldova în acest parteneriat reprezintă pentru noi un semn de încredere și de confirmare că planurile de reziliență și dezvoltare sunt viabile în cotextul în care sectorul afaceri interne capătă importanță mărită în asigurarea bunei guvernări, stabilității naționale și regionale”, a menționat Ana Revenco, Ministra Afacerilor Interne.

În 2021, Fundația a susținut elaborarea Studiului de victimizare, care a arătat că doar 22% dintre respondenți consideră că activitatea poliției și serviciile prestate de oamenii legii s-au îmbunătățit în ultimii 10 ani.

Fiecare al doilea cetățean consideră că statul Republica Moldova nu le asigură securitatea. Chiar dacă cifrele sunt îngrijorătoare, este o îmbunătățire semnificativă față de datele sondajului similar din 2010, care arătau că 65% dintre respondenți considerau că statul nu le asigură securitatea.