Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs privind selectarea unui specialist/unei specialiste monitorizare și evaluare în cadrul Departamentului Sănătate Publică

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros. Misiunea Fundației Soros Moldova este să promoveze valorile societății deschise, să sprijine democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

În cadrul acestui concurs, urmează să fie selectat un specialist/o specialistă monitorizare și evaluare pentru proiectul „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova/Departamentului Sănătate Publică (DSP) în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” în are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a participa în dialogul privind politicile sociale și la consolidarea comunității incluzive. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova , a demarat pe 1 februarie 2021 și va fi implementat pe o perioadă de 42 de luni.

Tipul contractului: contract individual de muncă cu perioada determinată.

Perioada de angajare: începând cu 19 iulie 2022, pentru 126 de zile inițial cu posibilitatea de extindere ulterioară a contractului.

Responsabilități

 • Monitorizarea implementării proiectelor de către organizațiile subgrantate și efectuarea evaluării cantitative și calitative a proiectelor implementate de către acestea, în baza Planului de monitorizare și de evaluare a proiectului;
 • Măsurarea calității serviciilor dezvoltate de organizațiile subgrantate, gradului de satisfacție a beneficiarilor și monitorizarea asigurării accesului echitabil la serviciile dezvoltate.
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare periodice (circa 5 vizite per proiect), inclusiv participare la evenimente, evaluarea climatului organizațional (OSC subgrantate) și a performanței echipelor proiectelor; oferirea asistenței tehnice necesare și recomandărilor coordonatorilor de proiecte;
 • Examinarea rapoartelor de activitate de progres și a celor finale prezentate de organizațiile subgrantate, colectarea datelor și compilarea indicatorilor Proiectului;
 • Elaborarea proiectelor de rapoarte de activitate lunare, de raport anual, dar și a altor rapoarte pentru a fi prezentate partenerilor și/sau donatorului.

Cerințe față de candidații eligibili

 • Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: social, dreptului și/sau management/ și domenii conexe;
 • Experiență de lucru de minim 3 ani în organizații internaționale sau non-guvernamentale;
 • Experiența anterioară de lucru în activități/proiecte destinate dezvoltării serviciilor sociale pentru persoanele din grupuri vulnerabile va constitui un avantaj;
 • Capacități și abilități în monitorizare și evaluare;
 • Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse, cunoașterea fluentă a limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Gândire analitică, atenție la detalii, capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități de comunicare interpersonală;
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Capacități de a lucra cu termene-limite;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Atitudine proactivă, receptivă și flexibilă.

 

Dosarul pentru concurs va conține

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a două persoane de referință. Sunt acceptate CV-uri în limba română sau în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție, prin care va fi explicat motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post, care sunt competențele și experiența în corespundere cu profilul solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la buna implementare a proiectului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 500 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză;
 • În scrisoarea de intenție se vor indica obligatoriu așteptările salariale;
 • Copii ale diplomelor de studii;
 • Alte documente pe care le considerați relevante (de exemplu, certificatele de absolvire a cursurilor de limbă engleză, etc).
 • Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar alte documente cu privire la activitatea de muncă anterioară.

Fundația poate respinge dosarele incomplete.

 

 

Etapele concursului

Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Integritatea dosarului de aplicare (prezența tuturor documentelor solicitate);
 • Calificarea profesională;
 • Experiența relevantă;
 • Motivația.

Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.

Interviul
În dependență de rezultatele etapei anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații pre-selectați, care vor fi anunțați în prealabil despre data și locul desfășurării interviului.

Proba practică
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la proba practică.

Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un candidat/o candidată pentru postul de specialist/ă monitorizare și evaluare.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 12 iunie 2022, ora 17.00, la: adresa de e-mail: recruitment@soros.md indicând subiectul e-mailului ”DSP_specialist/a ME”.

După depunerea dosarului de aplicare, Vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa unei confirmări de recepționare a mesajului, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.

 

Vor fi evaluate doar dosarele complete, depuse până la expirarea termenului limită.

Fundația Soros Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Persoana de contact
Daniela Leahu, Directoare de proiect, Departamentul Sănătate Publică, email: dleahu@soros.md, tel. 022 27 53 15, extensia 107.