Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Semnarea Acordului de colaborare MAI-IGP-FSM – un nou pas spre implementarea activităților în domeniul respectării garanțiilor procesuale la etapa de urmărire penală

„Evoluțiile și rezultatele pe care le-am obținut pe parcursul ultimilor ani în colaborarea cu Fundația Soros-Moldova sunt incontestabile. Seminarele de instruire, cercetarea privind drepturile procesuale ale persoanei reținute de poliție, lansarea ghidurilor și a îndrumarului pentru practicieni despre reținerea în procesul penal, sunt doar câteva activități care ne motivează să continuăm colaborarea eficientă și în 2016”, a menționat Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, la ceremonia de semnare a Acordului de colaborare dintre MAI-IGP-FSM.

Proiectul „Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal” implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu MAI și IGP, în perioada 2014-2015, a contribuit la crearea unui parteneriat durabil între aceste instituții și a îmbunătățit imaginea MAI și IGP în ceea ce privește deschiderea spre colaborarea cu organizațiile societății civile și implementarea reformelor.

De asemenea, Proiectul abordează din punct de vedere practic componenta de consolidare a capacităților profesionale și instruirea ofițerilor de poliție, fapt care are drept scop îmbunătățirea situației privind respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanei reținute de poliție.

Scopul acestui proiect este de a asista actorii de justiție penală din Moldova în adoptarea şi instituţionalizarea unor practici de motivare a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și legislația CEDO și să contribuie la respectarea garanțiilor procesuale la etapa de urmărire penală. Mai mult, proiectul oferă asistenţă pentru crearea unor mecanisme durabile ce vizează monitorizarea activităților organelor de aplicare a legii de către societatea civilă prin implicarea activă a reprezentanţilor mass-media şi activiștilor din domeniul drepturilor omului.

Acordul de colaborare prevede organizarea seminarelor de instruire interactivă „Integrarea respectării drepturilor persoanei reținute în activitatea profesională a ofițerilor de poliție”; traducerea în 10 limbi și distribuirea Scrisorii de drepturi, elaborată cu scopul de a informa persoana reținută, într-un limbaj accesibil, despre drepturile pe care le are în perioada aflării în custodia poliției, precum și crearea unui grup de lucru al proiectului, alcătuit din reprezentanți ai IGP și MAI, ai Procuraturii Generale și ai societății civile pentru elaborarea unei analize de necesități privind Regulamentele Standard de reglementare instituțională a acţiunilor angajaților Poliţiei în cadrul activităţii de urmărire penală și respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale la etapa reținerii, inclusiv reținerea în stradă, examinarea corporală și încarcerarea.