Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Activitatea organelor locale în vizorul televiziunilor regionale

Administrația publică locală are un potențial enorm, care trebuie pus în valoare, pentru a confirma postulatul: democrația satului este temelia democrației statului. Aceasta a fost ideea centrală pe care s-au axat subiectele discutate în cadrul unui training de trei zile, desfășurat la Chișinău, cu participarea jurnaliștilor de la zece televiziuni regionale, inclusiv din UTA Gagauz-Yeri şi din zona transnistreană.

Evenimentul a fost prilejuit de începutul realizării în comun a unui nou ciclu de emisiuni dedicat reformelor democratice la nivel local. Emisiunile sunt realizate în format duplex televizat, care facilitează participarea la ele atât a experților de pe loc, cât și a celor din capitală. Tematica emisiunilor pune accent pe transparența activității organelor locale, transparența utilizării banilor publici, implicarea comunităților în procesul decizional. Sunt factori ce conferă calitate guvernării locale, pe măsură să contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților. Emisiunile urmăresc, în mare, două ținte: dezbaterea problemelor existente și identificarea soluțiilor, și diseminarea experienței și bunelor practici existente în domeniu.

Jurnaliștii au adus multiple exemple relevante demne de urmat din practica reală a organelor locale. Ele confirmă un adevăr: unde aleșii locali sunt alături de cetățeni, țin sfat cu aceștia și-i implică în treburile comunității, acolo lucrurile merg bine, chiar în situația penuriei bugetare cronice; unde aleșii locali uită de cetățeni a doua zi după alegeri, comunitatea se împotmolește în nevoi.

Participanții la training au deplâns situația actuală, când regula de odinioară – ”Eu sunt șefu, tu ești nimeni”, funcționează mai bine decât principiul constituțional al autonomiei autorităților publice locale. Mai mult, parte dintre aleșii locali, până a accepta invitația la emisiune, trebuie ”să-și ceară voie” de la șeful de partid, din Centru. Situația necesită schimbări radicale și mass-media, prin mijloacele-i specifice, poate contribui la redresarea stării de lucruri.

Participanții la training au fost ghidați de un expert național, Viorel Rusu, de la Congresul Autorităților Locale din Moldova, și de un expert internațional, Jack Kroes, jurnalist din Olanda.

Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei”. Proiectul este implementat de Departamentul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova, cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL) al Departamentului de Stat al SUA.