Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Departamentul de Justiție și Drepturile Omului angajează un/o asistent/ă de proiect

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de angajare a unei persoane în funcția de Asistent de Proiect, care va sprijini echipa DJDO în implementarea activităților planificate.

Context: Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: reforma juridică, sănătate publică, mass media, buna guvernare.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) și-a propus să contribuie la dezvoltarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului. Pentru a realiza acest obiectiv major, DJDO își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale: Acces la Justiție și Educație Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală.

În cadrul acestui concurs, urmează a fi selectat un/o Asistent/ă de Proiect, care va asista echipa DJDO în implementarea activităților planificate.

Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Perioada de angajare: 01 februarie – 31 decembrie 2018, cu posibilitatea extinderii contractului pentru anul următor.

Responsabilități:

 • Organizarea activităților curente ale proiectului (ședințe/instruiri/conferințe): comunicarea cu partenerii/consultanții DJDO, stabilirea întâlnirilor, pregătirea și imprimarea materialelor, documentarea activităților (elaborarea Proceselor Verbale), arhivarea informației (scanarea și organizarea documentelor electronice și a dosarelor fizice);
 • Acordarea asistenței la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor, actelor de recepție, colectarea facturilor;
 • Înregistrarea documentelor relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrarea datelor contabile;
 • Comunicarea cu beneficiarii de grant: monitorizarea activităților, participarea la evenimentele organizate în cadrul proiectelor susținute de Fundație, asistarea coordonatorului la verificarea rapoartelor narative și financiare, și închiderea proiectelor de grant;
 • Comunicarea cu partenerii internaționali: menținerea lucrărilor de secretariat/corespondență, rapoarte de activitate, organizarea vizitelor de studii în Moldova, facilitarea procesului de obținere a vizelor pentru partenerii proiectului, organizarea logistică (cazare/alimentare/transport etc.);
 • Contribuirea la promovarea activităților proiectelor implementate;
 • Efectuarea deplasărilor în afara mun. Chișinău, pentru organizarea și monitorizarea activităților curente.

Cerințe față de candidații eligibili:

 • Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: drept, economie, management, administrație publică sau alt domeniu relevant;
 • Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
 • Gândire analitică capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități de comunicare și negociere;
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Capacități de a lucra cu termene-limite;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Aptitudini de documentare, cercetare, raportare și sumarizare;
 • Disponibilitate pentru a efectua deplasări în afara mun. Chișinău;
 • Experiența anterioară în domeniu similar va fi un avantaj;
 • Permis de conducere auto, categoria B și experiență de conducere, va constitui un avantaj;

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul actualizat cu indicarea a două persoane de referință;
 • Scrisoare de intenție unde va fi explicat, în linii generale, motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post și care sunt competențele și experiența care corespund profilului solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la implementarea proiectului. Se va indica obligatoriu așteptările salariale. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 700 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză.
 • Alte documente, pe care le considerați a fi relevante (de exemplu, certificatele pentru absolvirea cursurilor de limbă engleză etc)

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea Fundației pe site-ul www.soros.md și cu activitatea Departamentului Justiție și Drepturile Omului.

Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.

Etapele concursului:

1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Calificarea profesională;
 • Experiența relevantă;
 • Motivația;
  Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.

2. Test scris
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la etapa de testare.

3. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului.

4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un/o candidat/ă pentru funcția de Asistent/ă de Program.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 25 ianuarie 2017, ora 16.00, la:

 • adresa de e-mail: foundation@soros.md, indicând subiectul e-mailului ”DJDO_concurs asistent de proiect”
 • sau la recepția Fundației Soros-Moldova, str. Bulgara nr.32 cu mențiunea pentru Departamentul Justiție și Drepturile Omului pentru concursul de angajare a asistentului de proiect.

Persoana de contact:
Natalia Camburian, coordonatoare, Departamentul Justiție și Drepturile Omului, ncamburian@soros.md tel. 022 27 00 31 // 022 27 02 31