Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul Sănătate Publică caută noi colegi

Programul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova a anunțat două concursuri de angajare pentru următoarele poziții:

Coordonator de Program, care sub supervizarea directă a directorului de program Sănătate Publică, va contribui la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor/activităţilor în domeniul sănătăţii publice.

Asistent de Program, care va asista echipa Programului Sănătate Publică în implementarea activităţilor planificate.

Mai multe detalii, găsiți în rubrica Posturi Vacante.