Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Promotori ai educației de calitate vor activa în mai multe localități ale țării

Peste 100 de ambasadori ai educației de calitate în Moldova vor informa și vor oferi consultații membrilor comunităților din care fac parte cu privire la reformele în domeniul educațional.

Acest grup de promotori, printre care se numără profesori, directori de școli, primari, agenți economici și alți reprezentanți ai comunităților locale, a fost selectat dintr-un număr mai larg de persoane care au participat la un șir de consultări publice privind mersul reformelor în educație. Inițiativa se înscrie în proiectul „E DUrabil – Un sistem durabil și eficient de informare, consultare și implicare în procesul reformelor educaționale din Republica Moldova”, implementat de filiala asociației „Catalactica” în Republica Moldova, cu sprijinul Fundației Soros-Moldova.

În cadrul proiectului a fost efectuată o cercetare sociologică cu implicarea părinților, elevilor, profesorilor și a reprezentanților comunității. Totodată, au fost organizate 28 de consultări publice pe probleme ce țin de diverse aspecte ale procesului educațional, cum ar fi curriculumul școlar, evaluările naționale, reforma structurală, modul de gestionare a fondurilor alocate educației, absenteismul și abandonul școlar. Consultări similare vor mai fi organizate în circa 22 de localități.

Potrivit rezultatelor cercetării, părinții, profesorii și elevii cunosc, în proporție de 96%, prioritățile reformelor educaționale. Participanții la studiu consideră că plecarea părinților la muncă peste hotare, lipsa de interes pentru studii și neglijența din partea părinților reprezintă cauzele cele mai importante ale abandonului și absenteismului școlar.

Disciplinele cele mai utile pentru viață sunt, în opinia respondenților, limba maternă, matematica și limbile străine. În același timp, drept priorități care trebuie să fie urmărite de reformă au fost alese: activităţile pentru dezvoltarea caracterului şi personalităţii; activităţile creative şi artistice; educaţia civică, educaţia pentru democraţie, educaţia pentru societate; educaţia financiară, economică și antreprenorială.

La sondaj au participat în jur de 1150 de părinți, personal din educație și actori reprezentativi din diverse localități ale țării.