Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

În 29 de școli din țară vor fi deschise Clase multimedia

Liceul „Petre Ștefănucă” din Ialoveni și Liceul Teoretic din s. Varnița, r. Anenii-Noi sunt primele două instituții de învățământ care beneficiază de dotările specifice unei Clase multimedia. Crearea claselor multimedia a fost posibilă în urma unui parteneriat dintre Fundația Soros-Moldova și Ministerul Educației din Republica Moldova. Acest parteneriat are ca obiectiv amenajarea, în total, a 29 de săli de clasă de tip multimedia în școlile din țară, cu echipamente IT de ultimă generație, în vederea facilitării procesului de predare-învățare.

Fiecare clasă multimedia include o tablă interactivă cu un proiector atașat superior, un laptop pentru profesor, circa 20 de calculatoare de tip tabletă cu tastatură detaşabilă pentru elevi, un ruter Wi-Fi pentru conectarea tuturor calculatoarelor din clasă într-o reţea fără fir, o cameră Web de rezoluție înaltă și difuzoare.

Prezent la deschiderea celor două săli de clasă, Premierul Iurie Leancă a ţinut să le spună elevilor şi profesorilor că evenimentul este rezultatul unei discuţii pe care a avut-o cu mecenatul american George Soros în septembrie 2013 la New York. „Domnia Sa m-a întrebat cu ce ar putea să mai ajute Moldova. I-am spus, atunci, că una dintre marile noastre preocupări este educația. Astăzi, vedeți rezultatul acelei discuții”, a spus Premierul. De asemenea, șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că „educația accesibilă și de calitate a fost și va rămâne o prioritate națională”.

„Fundația Soros-Moldova a susținut pe parcursul ultimilor 20 de ani reformarea și modernizarea învățământului din țara noastră prin implementarea a zeci de proiecte. Odată cu lansarea claselor multimedia, asistăm la o schimbare a filosofiei claselor, unde elevii interacționează mai eficient cu profesorul. Copiii moderni sunt deja familiarizați cu dispozitivele digitale. Acest proiect le oferă însă oportunitatea să studieze așa cum doresc – mai dinamic, mai creativ, mai performant. Când elevii primesc o educație inteligentă, ei sunt mai bine echipați pentru viitor”, a precizat Victor Ursu, Directorul executiv al Fundației Soros-Moldova.

Cele 29 de instituții de învățământ general au fost selectate în urma unui concurs deschis, lansat de Fundația Soros-Moldova în luna iulie a anului curent. Inițial au fost preconizate deschiderea a 20 de clase multimedia. Numărul mare de aplicanți, peste 150 de instituții de învățământ, a determinat suplimentarea școlilor finaliste.

„Din momentul selectării școlilor, am oferit profesorilor și instruirea necesară pentru a introduce noile instrumente tehnologice în procesul de predare-învățare. Suntem siguri că odată cu deschiderea acestor clase multimedia, școala va deveni mai interactivă și atractivă pentru elevi”, a menționat Ana Corețchi, director de proiect.

Lansarea claselor multimedia face parte dintr-o inițiativă mai largă de sprijinire a reformei educaționale din Republica Moldova, susținută financiar de Fundațiile pentru o Societate Deschisă. Pe lângă digitalizarea școlilor, proiectul urmărește revizuirea și modernizarea curriculumului pentru îmvățământul general, precum și susținerea societății civile și APL-urilor în discutarea strategiei de reformă a educației în Republica Moldova.

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova va fi desfășurat în perioada 2014-2016. Pentru anul curent, valoarea sprijinului financiar va constitui peste 1,4 mln dolari SUA și este oferită suplimentar la bugetul anual alocat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă pentru Fundația locală.