Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

9 ani de implementare a Programului "Comunitate Incluzivă - Moldova"

Implementat începând cu anul 2008, Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” abordează trei domenii: 1) dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilități intelectuale şi ale familiilor acestora; 2) dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii; 3) dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

Ludmila Malcoci, directoarea Asociației Keystone Moldova: „Programul „Comunitate Incluzivă Moldova” este un exemplu de parteneriat public-privat demn de urmat. Datorită angajamentului comun asumat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Fundația Soros-Moldova, Fundațiile pentru o Societate Deschisă/Inițiative în Sănătate Mentală, Keystone Human Services International US și Keystone Moldova în anul 2008, în sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități s-au produs schimbări esențiale. Și anume - au fost dezvoltate peste 70 de servicii sociale de alternativă pentru persoane cu dizabilități intelectuale, a fost elaborat cadrul legal pentru serviciile noi create, au fost transferate 150 de persoane cu dizabilități intelectuale din instituții rezidențiale în familii și servicii comunitare”.

 

REZULTATELE PROGRAMULUI COMUNITATE INCLUZIVĂ ÎN MOLDOVA

Dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare. În cadrul Programului au fost dezinstituționalizate 150 de persoane cu dizabilități intelectuale, care au beneficiat ulterior de suport pentru incluziunea socială în familii și comunități; a fost prevenită instituționalizarea a mai bine de 100 de persoane cu dizabilității intelectuale; au fost create 72 de servicii comunitare, inclusiv: Echipe mobile, Case comunitare, Locuințe protejate, Servicii Respiro, Asistență personală, servicii de suport pentru educație incluzivă. Mai bine de 1000 de persoane cu dizabilități au beneficiat și continuă să beneficieze de aceste servicii. Keystone Moldova a acordat suport MMPSF în evaluarea nevoilor de servicii a peste 2000 de persoane cu dizabilități mentale din 6 instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic în vederea planificării strategice a reformării instituțiilor rezidențiale și dezvoltării serviciilor de alternativă în comunități.

Dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi. Programul a oferit și continuă să ofere suport și asistență tehnică MMPSF în vederea dezvoltării și îmbunătățirii cadrului legislativ și normativ în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru a asigura durabilitatea serviciilor sociale comunitare noi create, cu suportul Keystone Moldova au fost elaborate Regulamentele și Standardele minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale și consolidat mecanismul de evaluare, dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și a celor cu probleme de sănătate mintală.

Dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi. În cadrul Programului au fost și sunt implementate numeroase activități în vederea schimbării atitudinii populației față de persoanele cu dizabilități, inclusiv: crearea grupurilor de suport pentru persoanele cu dizabilități la nivel de comunitate și instituții de învățământ; instruirea persoanelor cu dizabilități în documentarea și diseminarea istoriilor personale; campanii media de informare și sensibilizare; instruirea jurnaliștilor; reprezentații de Teatru Forum; realizarea materialelor informative, educaționale și de suport etc. Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. La nivel național au fost dezvoltate două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și de a avea acces la educație, sănătate, servicii sociale și angajare în câmpul muncii. Auto-reprezentanții întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.