Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei persoane/companii care prestează servicii de traducere din limba italiană în limba rusă (și invers)

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unui prestator de servicii (companie sau persoană fizică), care prestează servicii de traducere consecutivă din limba italiană în limba rusă (și invers), în cadrul unei vizite de studiu ce se va desfășura în orașul Bolzano, regiunea Tyrolul de Sud (Italia), în perioada de 17-22 septembrie 2017.

Vizita de studiu la instituțiile și organizațiile locale va avea loc în cadrul proiectului “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, care are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național.

Echipa de lucru, formată din 7 persoane, va avea nevoie de serviciile unui traducător pentru zilele 18-22 septembrie.

Oferta va include:

  1. CV-ul ofertantului cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare;
  2. Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care certifică informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
  3. Costul brut al serviciilor pe zi (se va aplica cu TVA la cota 0%)*;
  4. Alte costuri privind deplasarea în străinătate, cum ar fi cazarea și alimentarea.(se va indica o sumă per zi). Costurile de transport internațional vor fi acoperite de către Fundația Soros-Moldova.

Notă: Oferta trebuie să includă suma brută a serviciului prestat cu toate impozitele aferente.
*Notă: În cadrul proiectului se aplică cota 0% TVA în conformitate cu HG Nr 246 din 8 aprilie 2010, Anexa nr. 2.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 13 iulie 2017, ora 13:00.

Companiile interesate vor prezenta dosarul prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte traducător”, la adresa: amusteata@soros.md. De asemenea, ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Pentru informații suplimentare, tel: 270031, 270232, 274480; mob: 069064277, Alexandru Musteaţa, Director de Proiect, e-mail: amusteata@soros.md; Asistentă de Proiect, Cristina Vîrlan, e-mail: cvirlan@soros.md