Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Invitație la sesiunea de consultări individuale în programul "Europa Creativă"

Cum să elaborăm o propunere de proiect bine întemeiată pentru Programul "Europa Creativă"? 

Programul Parteneriatului Estic în Cultură şi Creativitate al Uniunii Europene organizează sesiuni de consultare individuală pentru operatorii culturali din Moldova care sunt în procesul de elaborare a proiectelor pentru Programul "Europa Creativă". 

Data: 15.06.2016
Locul: Chișinău

Consultările vor fi oferite de către Dna Yvelin Karu-Veskioja, şefa biroului "Europa Creativă" din Estonia, consultantă cu experienţă pentru proiectele finanțate de Programul "Europa Creativă". Dna Karu-Veskioja va fi asistată de către Dl Tarlan Rasulov, director artistic al Centrului pentru iniţiative creative din Azerbaidjan.

Sesiunile de consultare sunt adaptate pentru a răspunde necesităţilor organizaţiilor participante. Consultările vor aborda toate aspectele cheie legate de pregătirea şi implementarea proiectelor din Programul "Europa Creativă", inclusiv eligibilitatea partenerilor, constituirea unui parteneriat puternic, elaborarea activităţilor de proiect, planificarea financiară şi gestionarea proiectelor, depunerea şi administrarea proiectelor etc.

Pentru a Vă înregistra la sesiune, Vă rugăm să expediaţi până la 01.06.2016 un e-mail la adresa moldova@culturepartnership.eu. Întrucât numărul de sesiuni de consultare va fi limitat, Vă rugăm să prezentaţi următoarele informaţii în limba engleză:

  • Profilul organizaţiei, inclusiv lista activităţilor anterioare și experienţa în proiecte internaţionale (maxim 3 pagini);
  • Descrierea propunerii de proiect, inclusiv obiectivele și rezultatele preconizate, activităţile planificate, descrierea partenerilor, bugetul estimativ (maxim 3 pagini);
  • Lista preliminară de întrebări la care aţi vrea să primiţi răspuns din partea consultanţilor.

Lista organizaţiilor selectate pentru sesiunile de consultare va fi anunţată cel târziu pe 8 iunie 2016.

Sesiunile de consultare sunt gratuite. Va fi asigurată traducerea pentru limba română și rusă.

Date de contact: Victoria Tcacenco, Coordonator Cultural pentru Republica Moldova, Programul Uniunii Europene pentru Cultură şi Creativitate – moldova@culturepartnership.eu, tel: +373 22 270031

Pentru a vizualiza anunțul pe site-ul oficial al programului, vă rugăm să accesați următorul link de pe pagina oficială a programului Cultura și Creativitatea.