Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Oportunitate de finanțare pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA
Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

ANUNȚĂ CONCURSUL
de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale,
bazate pe rezultatele evaluărilor internaționale PISA

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un concurs de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale, bazate pe rezultatele evaluării internaționale PISA.

Scopul acestui concurs constă în crearea unui cadru prin care se va analiza eficacitatea învățământului general din Republica Moldova şi vor fi elaborate recomandări privind îmbunătățirea politicilor care cresc calitatea și echitatea educației, tinerii cercetători fiind încurajați să extindă abordările interdisciplinare în analiza şi monitorizarea politicilor educaţionale.

Context:
În ultimul deceniu, Republica Moldova a participat la evaluările internaţionale PISA 2009+ şi PISA 2015. Deşi rezultatele evaluării PISA 2009+ au fost publicate încă în a. 2010, în cazul Republicii Moldova ele nu au fost supuse unor analize profunde ce ar fi pus în evidenţă părţile puternice şi cele slabe ale învățământului general, la fel n-au fost identificate domeniile de intervenţie în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei. În decembrie 2016 urmează a fi publicate rezultatele evaluării PISA 2015, care, în coroborare cu cele din anul 2009, ar putea servi drept bază pentru efectuarea unor analize comparate a tendinţelor de dezvoltare a învăţământului general şi orientarea reformelor din educaţie spre îmbunătăţirea rezultatelor învăţării la nivel de țară.

Obiective urmărite:

  • Atragerea tinerilor cercetători din organizaţiile societăţii civile active în domeniul educaţiei şi mediile academice la efectuarea de studii de politici educaţionale bazate pe dovezi.
  • Elaborarea de studii de politici educaţionale ce ar avea drept scop orientarea reformelor în educaţie spre ameliorarea/îmbunătățirea calităţii învăţământului general, implementarea unui management educaţional bazat pe dovezi şi date relevante.
  • Mobilizarea opiniei publice în susţinerea reformelor în educație, afirmării performanţei şi meritocraţiei.

Mai multe detalii despre condițiile de participare, pot fi găsite în Rubrica Oportunități de finanțare

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare - 28 noiembrie a.c., ora 16.00. Acestea vor fi transmise pe adresa de email a Directorului Proiectului Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.