Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lista candidaților selectați în cadrul Concursului de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale

Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă a anunțat în luna noiembrie Concursul de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale. În urma dosarelor primite și a interviurilor, au fost selectate următoarele persoane:

Ana Vivdici Inspectoratul Școlar Național
Daniela Terzi-Barbăroșie Centrul psihologic SINESIS din Chișinău
Rima Bezede Centrul Educațional Pro Didactica
Natalia Vlădicescu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA

Rezultatele concursului au fost aprobate de Juriul Programului Buna Guvernare.

Mulțumim tuturor celor care au participat la acest concurs.