Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Măsurile restaurative în cauzele de corupție studiate de agenții publici

Aproape 100 de judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală şi avocaţi au fost instruiți în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupție. Cursurile au fost implementate de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției în cooperare cu Institutul Național al Justiției, având suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Ținând cont de faptul că practicile din Republica Moldova demonstrează o pondere neesențială a cauzelor pe infracțiuni de corupție, în cadrul cărora sunt înaintate pretenții, acestea fiind doar de natură materială, s-a considerat oportună instruirea suplimentară a agenților publici în domeniul reglementat de Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția.

Astfel, pe parcursul anului 2015, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu suportul practicienilor din domeniu, a elaborat un Curriculum de instruire privind subiectul măsurilor restaurative în cauzele de corupție și a asigurat testarea acestuia în cadrul a cinci runde de instruire. La cursurile de instruire au participat peste 30 de judecători din judecătorii și curțile de apel, 20 de procurori și circa 40 de ofițeri de urmărire penală, avocați și reprezentanți ai Comisiei Naționale de Integritate. În calitate de formatori au fost invitați practicieni în domeniu, care fac parte și din corpul formatorilor Institutului Național al Justiției. Acest fapt va contribui la susținerea în continuare a activităților de instruire în acest domeniu. Pentru asigurarea durabilității, CAPC va prezenta Curriculumul de instruire Institutului Național al Justiției pentru a fi integrat în programele de formare continuă a audienților Institutului.

O componentă importantă a cursurilor de instruire a vizat subiectul aplicării măsurilor de siguranță în cadrul procesului penal: confiscarea specială și confiscarea extinsă. În condițiile în care Republica Moldova nu are o experiență consistentă în acest domeniu, sesiunea respectivă a fost susținută de un expert redutabil, Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel București, România. Magistratul a asigurat transferul de bune practici în domeniu către exponenții sectorului justiției din Republica Moldova. Experienţa României demonstrează că şi în condiţiile unor prezumţii constituţionale privind caracterul licit al dobândirii averilor, este posibil de a reglementa şi a aplica eficient instrumentul confiscării administrative a averilor nejustificate.

„Probabil unul dintre grupurile-țintă pentru desfășurarea trainingurilor ar trebui să fie reprezentanții clasei politice, în vederea familiarizării cu bunele practici internaționale, poate chiar și a cultivării dragostei pentru poporul său. În rest, este nevoie de legi bune, voință politică, responsabilitate, onestitate și mai multe întâlniri cu magistrații europeni pentru a prelua practici corecte de aplicare a unor legi care la acel moment se prezumă că vor fi adoptate”, a menționat unul dintre participanții la instruiri.

Totodată, experții CAPC au prezentat un proiect de lege ce a derivat din studiul legislației naționale privind compatibilitatea acesteia cu Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția, elaborat în anul 2014. Constatările Studiului au arătat că legislația națională, în mare parte, este compatibilă cu standardele impuse de Convenție, dar există un șir de incoerențe care, aparent, împiedică aplicarea instrumentelor Convenției. Proiectul de lege porpus vine să elimine aceste neajunsuri și să contribuie la impulsionarea procesului de aplicare a măsurilor restaurative în cauzele de corupție.

Proiectul de lege urmărește remedierea cadrului legislativ în favoarea persoanelor care au suferit prejudicii rezultând dintr-un act de corupție, pentru a le permite să-și apere drepturile și interesele garantate prin tratatele internaționale la care Republica Moldova face parte, inclusiv posibilitatea de a obține despăgubiri. Proiectul legii va fi remis autorităților publice responsabile de administrarea domeniului respectiv în vederea promovării acestuia în regimul procesului legislativ obișnuit.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a implementat proiectul „Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de corupție” în perioada 2015-2016, cu suportul Programului Buna Guvernare a Fundației Soros Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați: Lilia Ionița, coordonator de proiect, adresa de e-mail: contact@capc.md, sau la numerele de telefon: 022 23 83 84.