Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

În premieră, consumatorii de droguri din Republica Moldova au acces la preparatul ce salvează vieți

Problema supradozelor în rezultatul consumului de droguri este una actuală pentru Republica Moldova. Chiar dacă statistica oficială ne indică asupra unor cazuri unice, realitatea în domeniul drogurilor este alta, marcată de decese a zeci de persoane anual în rezultatul supradozelor, inlusiv a celor de vîrstă tînără. Programele de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile dețin în acest sens dovezi și pe parcursul unui an de zile au pledat pentru necesitatea implementării activităților de prevenire a supradozelor în mediul consumatorilor de droguri prin oferirea accesului la preparatul medical Naloxonă, care constituie un antidot în cazul supradozelor produse de substanțele opiacee. În rezultatul muncii depuse în comun cu colegii din sectorul neguvernamental, colaborării intense cu Dispensarul Republican de Narcologie la începutul anului 2016, acest deziderat a fost realizat prin inițierea activităților în mun. Bălți

Astfel, la începutul anului, a avut loc prima instruire a beneficiarilor Programelor de Reducerea Riscului în acordarea primului ajutor în cazul supradozelor cu opioide și utilizarea corectă în acest caz a nalaxonei, organizată de echipa „Tinerii pentru Dreptul la Viață” din Bălți. Această activitate este prima inițiativă de acest gen în Republica Moldova ce implică nu doar instruirea clienților, dar și oferirea naloxonei pentru administrare în caz de urgență.

În cadrul activității, specialiștii TDV Bălți și ai serviciului narcologic din mun. Bălți în comun cu participanții au identificat efectele pe care le au drogurile asupra organismului omului și cauzele supradozării, la fel, participanții au învățat cum pot să recunoască și să diferențieze supradoza cu opioide sau stimulente în funcție de simptome.

Un alt obiectiv al instruirii a fost de a forma la participanți deprinderi corecte de acordare a primului ajutor medical în caz de supradoză. Inițial participanții au oferit exemple concrete din viața personală și modul cum de obicei procedează în asemenea cazuri, după care au primit instrucțiunile corecte privind acordarea primului ajutor medical în caz de supradoze. Mai mult ca atît, participanții la seminar au avut parte și de o sesiune de exerciții practice, unde fiecare a antrenat:

  • Cum să plaseze corect o persoană în cazul cînd o găsește inconștientă;
  • Cum să acorde primul ajutor medical pînă la sosirea ambulanței: respirația artificială și masajul indirect al inimii;
  • Cum să administreze corect nalaxona în cazul supradozei cu opioide

La final, participanții din cadrul acestei instruiri au avut de rezolvat un test de evaluare, în baza căruia, fiecare a primit nalaxona.

Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului „Prevenirea HIV/SIDA și ITS în rîndul consumatorilor de drog injectabile din Bălți, Ungheni și Fălești în baza Strategiei Reducerea Riscurilor”, finanțat de Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova din resursele GFATM.