Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Oportunitate de finanțare - Angajarea comunității în sprijinul educației de calitate

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, își propune să consolideze parteneriatele școală-comunitate prin acordarea unor granturi pentru proiecte, axate pe activități extracurriculare, ce se vor implementa în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Scopul acestei inițiative constă în facilitarea comunicării şi colaborării dintre elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității în vederea soluționării problemelor de interes comun: modernizarea educației; armonizarea ofertei educaționale cu cerințele elevilor și ale societății; creșterea gradului de implicare a comunității în viața școlii etc.

Vor fi acceptate propunerile de proiecte depuse de organizațiile neguvernamentale - asociațiile de părinți sau alte ONG-uri locale, active în domeniul educației și participării civice. Eligibile sunt organizațiile din afara municipiilor Chișinău, Bălți și Comrat.

Propunerea de proiect va include în mod obligatoriu acordul de parteneriat dintre ONG-ul solicitant de grant și instituția de învățământ din comunitate.

Prioritate vor avea proiectele axate pe activități extracurriculare, ce răspund necesităților elevilor și părinților. Durabilitatea proiectului va fi stabilită în baza produselor creative ce vor fi elaborate și implementate şi posibilitățile de replicare a acestora în alte instituții de învățământ.

Grupul țintă

  • Comunitățile școlare ale instituțiilor de învățământ ce dispun de clase multimedia: elevii, părinții, cadrele didactice, membrii activi ai comunității.

Cerințe față de propunerea de proiect

Proiectul va fi orientat spre diversificarea şi aprofundarea activităților extracurriculare realizate în cadrul parteneriatelor școală-comunitate. Activitățile din cadrul proiectului vor urmări atragerea părinților şi altor membri ai comunităților în viața școlii, sensibilizarea publicului larg în favoarea unei educații constructive, participative, flexibile şi deschise. Activitățile în cauză se vor baza pe valorificarea oportunităților oferite de clasele multimedia, de alte mijloace ale tehnologiei informației şi comunicațiilor de care dispun elevii, părinții, școala şi comunitatea.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare - 17 octombrie 2016, ora 12.00.

Proiectele vor fi implementate în perioada noiembrie 2016 – aprilie 2017.

Condițiile de participare, precum și criteriile de evaluare, pot fi găsite pe pagina OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE.

Informații de clarificare pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80, prin poșta electronică la adresa acastrasan@soros.md sau nemijlocit la sediul Fundației.