Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul Sănătate Publică anunță noi oportunități de finanțare

Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova anunță noi oportunități de finanțare pentru organizațiile din domeniul reducerilor riscurilor și îngrijilor paliative.

Detaliile despre competițiile deschise puteți afla la următoarele link-uri:

Termen limită: 10 septembrie, ora 15.00

Termen limită: 5 octombrie, ora 16.00

Termen limită: 5 octombrie, ora 16.00

Termen limită: 5 octombrie, ora 16.00