Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Un nou Program al Uniunii Europene pentru Cultură și Creativitate a fost lansat în țările din regiunea Parteneriatului Estic

Programul Parteneriatului Estic în Cultură și Creativitate a fost lansat în luna iunie de către Uniunea Europeană pentru a sprijini sectoarele culturale și creative în munca lor pentru dezvoltarea durabilă umană, socială și economică în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

„Programul va conferi o nouă dimensiune cadrului de dezbateri dintre instituţiile de stat și actorii cheie din domeniul culturii din regiune privind conceptul culturii secolului 21 și va promova o înțelegere a impactului pozitiv pe care industriile creative le pot avea asupra gradului de ocupare în câmpul muncii, dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, rolului care le revine administraţiilor publice și angajamentului social”, a declarat Renate Utzschmid, Manager de Program, Direcția Generală de Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul Comisiei Europene.

Deși este un program regional, fiecare țară va avea o echipă profesionistă de coordonatori locali, ca parte esențială a echipei de bază a Programului. Programul se va desfășura pe parcursul a trei ani, având un buget total de 4,2 milioane Euro.

Programul se va concentra pe patru domenii principale, inclusiv: dezvoltarea cercetărilor în baza unui mecanism eficient de colectare a datelor, consolidarea capacităților, sensibilizarea opiniei publice și crearea oportunităților pentru cooperarea culturală internațională. Subiectele acoperite de Program vor aborda etapele managementului de proiect, liderism cultural, cercetări statistice şi culturale, activităţi de advocacy, colectare de fonduri, jurnalism cultural și abilităţi de comunicare.

Activitățile programului vor fi implementate prin intermediul seminarelor, instruirii intensive, platformelor de învățare online, vizitelor de studiu și târgurilor pentru crearea de parteneriate, reunind astfel actorii culturali din sectoarele public și privat, guvern și societate civilă.

„Edificarea unui parteneriat între stat, societate civilă și sectorul comercial din domeniul culturii este o necesitate de primă importanţă pentru orice stat modern. Acest deziderat poate fi realizat doar prin intermediul unor inițiative politice naționale incluzive, elaborate de comun acord, care au ca punct de plecare o înțelegere largă, dar bine definită a culturii și a rolului acesteia în procesele de reformă și schimbare pozitivă”, a declarat Terry Sandell, Directorul Programului.

Subsectoarele culturale și creative includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, meșteșugurile artistice, domeniul audio-vizual (film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniul cultural tangibil și intangibil, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele interpretative, activitatea editorială, radio și artele vizuale. Împreună, aceste subsectoare asigură în ţările Uniunii Europene 8,3 milioane de locuri de muncă, valorând 558 miliarde Euro. De asemenea, industriile culturale și creative din Europa se dezvoltă în ritmuri mai rapide decât industriile de confecţionare și de prestare a serviciilor.

În urma unei competiţii publice, Programul va fi gestionat de un consorțiu condus de Consiliul Britanic (British Council), în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, Centrul Național de Cultură din Polonia (National Centre for Culture of Poland) și Institutul Goethe (Goethe-Institut). Programul de faţă va fi o continuare a primului Program al Parteneriatului Estic în Cultură (2011-2014), care a inclus asistență tehnică și acordarea granturilor pentru implementarea de proiecte.

Pentru informatii adiţionale, Vă rugăm să o contactati pe Anastasiya Nurzhynska, Manager de Comunicare în Programul UE-Parteneriatul Estic în Cultură și Creativitate, tel.: +38 095 139 93 52, email: media@culturepartnership.eu. Puteți să ne găsiți pe Facebook la următoarea adresă: https://www.facebook.com/culturepartnership