Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Resurse digitale educaționale pentru Clasele Multimedia

Resursele digitale educaționale, câștigătoare ale concursului desfășurat în cadrul proiectului de sprijinire a reformei educației din R. Moldova, pot fi accesate pe site-ul Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

Lucrările premiate sunt făcute publice pentru a fi utilizate atât de cadrele didactice, cât şi de elevi în cadrul activităților de predare-învățare-evaluare. Resursele digitale prezentate vor putea servi drept exemple pentru iniţierea unor noi concepte, destinate extinderii instruirii asistate de calculator.

Reamintim că în luna mai, Fundația Soros-Moldova a premiat profesorii câștigători ai concursului Resurse digitale educaționale pentru Clasele Multimedia. 15 cadre didactice s-au învrednicit de premii bănești în valoare totală de 8000 de dolari SUA. De asemenea, școlile ai căror profesori au prezentat la concurs cele mai reușite proiecte didactice au beneficiat de câte o tablă interactivă SmartBoard.

Scopul concursului „Resurse digitale educaționale pentru Clasele Multimedia” a constat în extinderea domeniilor de utilizare a mijloacelor oferite de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în procesul de predare-învățare-evaluare din instituţiile de învăţământ general din ţară. Pentru a se înscrie la concurs, profesorii au prezentat un proiect didactic prin care a fost expus modul de utilizare a resurselor digitale elaborate/selectate în cadrul lecțiilor, implementate în Clasele Multimedia.